Rengiamas apie 29,6 ha ir 2,3 ha teritorijų šalia Džiaugsmo ir Strielčiukų gatvių detaliojo plano sprendinių koregavimas sklypuose J. Juškytės g. 23 ir J. Juškytės g. 25 inicijavimo pagrindu

 

Informuojame apie rengiamą Apie 29,6 ha ir 2,3 ha teritorijų šalia Džiaugsmo ir Strielčiukų gatvių detaliojo plano sprendinių koregavimą sklypuose J. Juškytės g. 23 ir J. Juškytės g. 25 inicijavimo pagrindu (toliau – Detalusis planas).

Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas ir/ar TPD Nr.: Apie 29,6 ha ir 2,3 ha teritorijų šalia Džiaugsmo ir Strielčiukų gatvių detaliojo plano sprendinių koregavimas sklypuose J. Juškytės g. 23 ir J. Juškytės g. 25 inicijavimo pagrindu TPD Nr. K-VT-13-22-403

Detaliojo plano rengimo pagrindas: priimtas sprendimas – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2022-04-08. įsakymas Nr. A30-1378/22 ,,Dėl leidimo inicijuoti apie 29,6 ha ir 2,3 ha teritorijų šalia Džiaugsmo ir Strielčiukų gatvių detaliojo plano sprendinių koregavimą sklypuose J. Juškytės g. 23 ir J. Juškytės g. 25“.

Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius, Tel. (8 5) 211 2000. El. p. [email protected], www.vilnius.lt

Planavimo iniciatoriai: Privatus asmuo, atstovauja, rengėjas tel. 8-628-01048 el. p. [email protected]

Detaliojo plano rengėjas: MB ,,GarnytėLT“, Žiemgalių g. 19-52, Kaunas, PV architektas Marius Vainius, tel. 8-628-01048 el. p. [email protected]

Planuojamos teritorijos dislokacija: J. Juškytės g. 23 ir J. Juškytės g. 25 Vilnius

Detaliojo planavimo tikslai: inicijuoti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2013 m. liepos 24 d. sprendimu Nr. 1-1407 „Dėl apie 29,6 ha ir 2,3 ha teritorijų šalia Džiaugsmo ir Strielčiukų gatvių detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano (registro Nr. T00069595) sprendinių koregavimą sklypuose J. Juškytės g. 23 (kadastro Nr. 0101/0063:523) ir J. Juškytės g. 25 (kadastro Nr. 0101/0063:527): pakeisti sklypų užstatymo tipą iš blokuoto į sodybinį, koreguoti statybos zoną ir ribą, nustatyti teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais.

Teritorijų planavimo dokumento sprendinių svarstymo ir derinimo stadija: sprendinių viešinimas bendrąja tvarka, derinimas Teritorijų planavimo komisijoje, ginčių nagrinėjimas.  Teritorijų planavimo dokumento tvirtinimo stadija: tikrinimas valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančioje institucijoje pagal jai priskirtą kompetenciją, tvirtinamas Vilniaus miesto savivaldybėje.

Teritorijų planavimo dokumento koncepcija: nerengiama.

Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (SPAV): nerengiamas.

Urbanistinės idėjos rengimas: nerengiama.

Atviras konkursas geriausiai urbanistinei idėjai parengti: neorganizuojamas.

Informacija apie planavimą, darbų programą teikiama pas Planavimo organizatorių, planavimo iniciatorių, Teritorijų planavimo dokumento rengėją ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (toliau – TPDRIS), www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-13-22-403)

Su parengtais Detaliojo plano sprendiniais galima susipažinti nuo 2022-09-26 iki 2022-10-10, sprendinių viešoji ekspozicija vyks nuo 2022-09-26 iki 2022-10-10: TPDRIS www.tpdris.lt (Nr. K-VT-13-22-403), Vilniaus miesto savivaldybės administracijos patalpose (Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius), Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Naujosios Vilnios seniūnijos  patalpose (Gerovės g. 1, LT-11201 Vilnius).

Viešas svarstymas įvyks 2022-10-11 10.00 val. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Naujosios Vilnios seniūnijos  patalpose (Gerovės g. 1, LT-11201 Vilnius).

Pasiūlymų teikimo tvarka: Pasiūlymus dėl Detaliojo plano visuomenė gali teikti Planavimo organizatoriui ar rengėjui raštu aukščiau nurodytais adresais raštu ir TPDRIS www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-13-22-403) per visą detaliojo plano rengimo laikotarpį iki viešo svarstymo laiko pabaigos.

Nuoroda:

aiskinamasis+rastas

Sprendiniu+brezinys

Nuoroda pateikti pasiūlymą:

TEIKTI PASIŪLYMĄ