Rengiamas apie 30 ha teritorijos buvusiame Gulbinų kaime detaliojo plano sklype Nr. 01 Pilėnų g. 1 (Kadastro Nr. 0101/0101:1868) ir sklype Nr. 02 Pilėnų g. 9 (Kadastro Nr. 0101/0101:1877) sprendinių koregavimas

 

Planuojamos teritorijos (sklypų) plotas ir adresas: žemės sklypas Pilėnų g. 1 (kadastro Nr. 0101/0101:1868) ir žemės sklypas Pilėnų g. 9 (kadastro Nr. 0101/0101:1877), Verkių seniūnija, Vilnius. Bendras sklypų plotas 1,0488 ha .

Planavimo pagrindas: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2021-05-13 d. įsakymas Nr. A30-1584/21d „Dėl leidimo koreguoti apie 30 ha teritorijos buvusiame Gulbinų kaime detaliojo plano sprendinius sklype Nr. 01 Pilėnų g. 1 (kadastro Nr. 0101/0101:1868) ir sklype Nr. 02 Pilėnų g. 9 (kadastro Nr. 0101/0101:1877) inicijavimo sutarties pagrindu“ ir Planavimo darbų programa detaliojo planavimo dokumentui rengti.

Planavimo tikslai: koreguoti sklypo apie 30 ha teritorijos buvusiame Gulbinų kaime detaliojo plano (registro Nr. T00072313), patvirtinto Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2014 m. birželio 18 d. sprendimu Nr. 1-1891 ,,Dėl apie 30 ha teritorijos buvusiame Gulbinų kaime detaliojo plano tvirtinimo“, sprendinius sklype Nr. 01 Pilėnų g. 1 (kadastro Nr. 0101/0101:1868) ir sklype Nr. 02 Pilėnų g. 9 (kadastro Nr. 0101/0101:1877) inicijavimo sutarties pagrindu: nekeičiant sklypams nustatyto daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos naudojimo būdo, pakeisti sklypų ribas ir plotą juos sujungiant, nustatyti naujai suformuotam žemės sklypui teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu bei papildyti detaliojo plano teritorijos naudojimo reglamentų aprašomąją lentelę nurodant, kad statinių paskirtys – gyvenamosios paskirties (įvairių socialinių grupių asmenims) pastatai, skirti gyventi įvairių socialinių grupių asmenims (bendrabučiai, vaikų namai, prieglaudos, globos namai, šeimos namai, vienuolynai ir pan.).

Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (SPAV): nebus atliekamas.

Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius, tel. (85) 2112000, el. p. savivaldybe@vilnius.lt, interneto svetainė www.vilnius.lt.

Planavimo iniciatorius: Juridinis asmuo

Detaliojo plano rengėjas: MB „Archus“, Laisvės pr. 60-1107, Vilnius, įm. kodas 304080819, tel. +37061528588, el. p.: andrius@archus.lt.

Teritorijų planavimo dokumento viešinimo procedūrų tvarka: supaprastinta.

Su parengtu detaliojo plano sprendinių koregavimo projektu bus galima susipažinti nuo 2021-09-17 iki 2021-09-30 LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt, TPD Nr. K-VT-13-21-274), Vilniaus miesto savivaldybės tinklalapyje (www.vilnius.lt, skiltyje Teritorijų planavimo viešumas(su pagrindiniu brėžiniu) ir MB „Archus“ patalpose, adresu Kęstučio g. 41A, Vilnius, darbo dienomis nuo 8 iki 17 val., iš anksto susiderinus tel. +37061528588. Informaciją teikia projekto vadovas Andrius Bakanovas, tel. +37061528588, el.p.: andrius@archus.lt

Pasiūlymus dėl detaliojo plano sprendinių koregavimo galima teikti planavimo organizatoriui raštu adresu Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius ir (ar) el. paštu savivaldybe@vilnius.lt ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-13-21-274) visą susipažinimo su teritorijų planavimo dokumentu laiką iki 2021-09-30 imtinai. Pasiūlymus teikusiems asmenims ne vėliau, kaip per 5 darbo dienas nuo susipažinimo su teritorijų planavimo dokumentu laikotarpio pabaigos atsakoma raštu arba LR teritorijų planavimo dokumento rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje, jeigu pasiūlymai teikti šioje sistemoje. Plano rengėjo ar iniciatoriaus atsakymas per 10 darbo dienų gali būti apskųstas Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos.

Nuoroda:

Pilenu+DP+SPRENDINIAI-Pagrindinis+brezinys