Rengiamas apie 30 ha teritorijos tarp Ašmenėlės ir Juodupio gatvių detaliojo plano  sprendinių koregavimas  sklype  Lukšinės g. 54

RENGIAMAS APIE 30 HA TERITORIJOS TARP AŠMENĖLĖS IR JUODUPIO GATVIŲ DETALIOJO PLANO SPRENDINIŲ KOREGAVIMAS SKLYPE LUKŠINĖS G. 54

Vadovaujantis 2020-09-21 Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus  pavaduotojos įsakymu Nr. A30-2345/20 „Dėl leidimo inicijuoti apie 30 ha teritorijos tarp Ašmenėlės ir Juodupio gatvių detaliojo plano  sprendinių koregavimą  sklype  Lukšinės g. 54”, rengiamas detaliojo plano koregavimas inicijavimo sutarties pagrindu

Planavimo organizatorius – Vilniaus miesto  savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, Vilnius

Planavimo iniciatorius: UAB „SOBETA“

Detaliojo plano koregavimo rengėjas: projekto vadovė Rūta Garuckienė, Šiaulių g. 5-13, LT-01133 Vilnius, tel. 8699 79322, el. p. [email protected], kvalifikacijos atestato Nr. A1993.

Planuojamos teritorija, plotas:  0,1051 ha sklypas Lukšinės g. 54 (sklypo kad. Nr. 0101/0158:1003)

  1. Planavimo tikslai ir uždaviniai: atlikti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2013 m. rugsėjo 25 d. sprendimu Nr. 1-1474 „Dėl apie 30 ha teritorijos tarp Ašmenėlės ir Juodupio gatvių detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto apie 30 (trisdešimties) ha teritorijos tarp Ašmenėlės ir Juodupio gatvių, Naujosios Vilnios seniūnijoje, detaliojo plano (registro Nr. T00069806), sprendinių koregavimą planavimo proceso inicijavimo sutarties pagrindu sklype Lukšinės g. 54 keičiant žemės naudojimo būdą į komercinės paskirties objektų teritorijos, nustatant privalomuosius ir papildomus planuojamam užstatymui reikalingus teritorijos naudojimo reglamentus, vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais (pagal pridedamą miesto plano ištrauką).
  2. Papildomi planavimo uždaviniai:  numatyti funkcinius bei kompozicinius ryšius su gretimomis teritorijomis, siūloma neviršyti gretimų suplanuotų teritorijų naudojimo reglamentų. Sprendiniais užtikrinti kad planuojamas būdas neigiamai neįtakotų gyvenamosios teritorijos.

Detaliojo plano koregavimas rengiamas Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt. Teritorijų planavimo dokumento Nr. K-VT-13-20-590.

Pagrindinis+brėžinys

Pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento galima teikti projekto rengėjui el. paštu [email protected], Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės  priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-13-20-590)  iki viešinimo termino pabaigos 2021 m. vasario 24 d. Pasiūlymus teikusiems asmenims, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo susipažinimo su teritorijų planavimo dokumentu laikotarpio pabaigos atsakoma raštu arba LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės  priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt

Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai, parengto projekto sprendinius gali apskųsti Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos Vienuolio g. 8, 01104 Vilnius, per mėnesį nuo atsakymo į pateiktą pasiūlymą išsiuntimo dienos.

 

 

Su parengtu detaliuoju planu galima susipažinti nuo 2021-02-08 iki 2021-02-24 imtinai Naujosios Vilnios seniūnijoje,  Gerovės g.  1, LT- 11201 Vilnius, Vilniaus miesto savivaldybės internetiniame puslapyje ir teritorijų planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje adresu www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-13-20-590).

Karantino sąlygomis viešasis susirinkimas su visuomene užtikrinamas nuotoliniu būdu. Viešojo susirinkimo data: 2021-02-24, laikas 16:00 val.

Viešojo susirinkimo  internetinė prisijungimo nuoroda:

http://us02web.zoom.us/j/87427554211?pwd=N2kxbDczRHZQcDRrb0hXR31mQnFoZz09

Meeting ID: 874 2755 4211

Passcode:5LHKin