Rengiamas apie 3,1 ha teritorijos prie Ditvos ir Svylos gatvių, Rasų seniūnijoje, detalus planas

PRAŠYMAS
SUTEIKTI ADMINISTRACINĘ PASLAUGĄ
2021 – 07 – 20
Administracinės paslaugos pavadinimas Prašymų įdėti skelbimus apie teritorijų planavimą priėmimas ir paskelbimas www.vilnius.lt svetainėje

Informacija iš užpildytų paslaugos prašymo formos laukų Paslaugos gavėjo adresas:

El. pašto adresas:
violeta@smartas.lt

Telefono nr.:
(85) 261 11 15

Data (nuo kada informacija turi būti paskelbta):
2021-07-22

Planuojama teritorija:
Apie 3,1 ha teritorija (teritorijoje ir sklypuose Ditvos g. 15, 17, 19, 21, 23 (kadastro Nr. 0101/0081:129, Nr. 0101/0081:125, Nr. 0101/0081:124, Nr. 0101/0081:128, Nr. 0101/0081:126 ir Nr. 0101/0081:23)

Dokumento rengimo pagrindas:
Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos 2021 m. gegužės 31 d. įsakymas Nr. A30-1874/21 „Dėl leidimo inicijuoti apie 3,1 ha teritorijos prie Ditvos ir Svylos gatvių, Rasų seniūnijoje, detaliojo plano rengimą“, planavimo darbų programa, 2021 m birželio 11 d. Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. A615-56/21.

Organizatorius:
Vilniaus miesto savivaldybės administracija

Iniciatorius:
UAB „Power group property“, į. k. 302479207, Liepkalnio g. 132A, Vilnius

Rengėjas:
UAB „Senojo miesto architektai“, į/k. 125921419, Maironio g. 11, Vilnius

Kur ir kada galima susipažinti su parengtu teritorijų planavimo dokumentu:
Pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento sprendinių galima teikti planavimo organizatoriui raštu ar Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt, TPD Nr. K-VT-13-21-365) per visą detaliojo plano sprendinių rengimo laikotarpį iki susipažinimo su teritorijų planavimo dokumento projektu laikotarpio pabaigos.

Informacija apie galimybę susipažinti su parengtu detaliojo plano sprendinių keitimo projektu, viešo svarstymo datą ir laiką ir vietą bus paskelbta atskirai vėliau.

Kur ir kada vyks ekspozicija ir viešas aptarimas:

Nuoroda:

SMA_Ditvos_Skelbimas_Pradedamas

Skelbimas+apie+rengiama+TPD