Rengiamas apie 3,1 ha teritorijos prie Pergalės gatvės detalusis planas

INFORMACIJA APIE RENGIAMĄ APIE 3,1 HA TERITORIJOS PRIE PERGALĖS GATVĖS, DETALŲJĮ PLANĄ BEI GALIMYBĘ SUSIPAŽINTI SU JO SPRENDINIAIS

 

 

 

Informuojame, kad SĮ “Vilniaus planas” pradėjo rengti Apie 3,1 ha teritorijos prie Pergalės gatvės detalųjį planą. Susipažinimo su parengtu detaliuoju planu tvarka nurodyta žemiau.

 

Detaliojo plano rengimo pagrindas: 2016 m. balandžio 21 d. Vilniaus m. savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas Nr. 30-881 „Dėl Apie 3,1 ha teritorijos prie Pergalės gatvės detaliojo plano rengimo organizavimo“.

 

Detaliojo plano Organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracija Konstitucijos pr. 3, Vilnius, savivaldybe@vilnius.lt, kontaktinis asmuo MPD Teritorijų planavimo skyriaus Rytinės teritorijos poskyrio vyr.specialistas Benius Bučelis tel. (85) 219 7913.

 

Detaliojo plano Rengėjas: SĮ „Vilniaus planas“, Konstitucijos pr.3, Vilnius LT-09601, tel.(85)2112446, el.p. info@vplanas.lt, projekto vadovė Sigita Dagelienė tel. (85)2112198.

 

Detaliojo plano tikslas: vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais, suformuoti sklypus nuosavybės teisei į žemę atkurti ir nustatyti  sklypų tikslinę paskirtį – kitą, naudojimo būdus – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos (G1), daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos (G2), susisiekimo ir inžinerių komunikacijų aptarnavimo objektų teritorijos (I1), susisiekimo ir inžinerių tinklų koridorių teritorijos(I2), atskirųjų želdynų teritorijos (E), kitus pagal galiojančius teritorijų planavimo dokumentus bei teisės aktus leistinus žemės sklypų naudojimo reglamentus.

 

Detalusis planas rengiamas ir viešinimas bendra tvarka:

 

Su parengtu detaliuoju planu susipažinti galima nuo 2018-10-09 iki 2018-10-22 imtinai Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (Nr.K-VT-13-16-201) bei SĮ „Vilniaus planas“ Konstitucijos pr. 3, 5a. 523 kab. darbo dienomis, informaciją teikia PV S.Dagelienė (tel. 85 211 2198).

Detalusis planas bus eksponuojamas Vilniaus miesto savivaldybėje Konstitucijos pr. 3, antrame aukšte prie salės Nr. 215 nuo 2018-10-16  iki  2018-10-22  imtinai.

PERGALES g.-brėžinys

Viešas susirinkimas įvyks 2018-10-22 16.00 val. Vilniaus miesto savivaldybėje Konstitucijos pr. 3, antrame aukšte, salėje Nr. 215.

 

Pasiūlymų pateikimo tvarka:

 

Pasiūlymai ir pastabos dėl rengiamo detaliojo plano pateikiami planavimo Organizatoriui arba Rengėjui raštu ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje iki viešo susirinkimo pabaigos. Visuomenės atstovai, teikdami pasiūlymus, privalo nurodyti vardą, pavardę, adresą ir motyvus, kuriais pagrindžiamas pasiūlymas, pasiūlymą pasirašyti bei pateikti privalomus priedus.