Search Icon

Struktūra ir kontaktai

Dažniausiai užduodami klausimai

Pranešti apie problemą mieste

Registracija į darželius ir mokyklas

Gyvenamosios vietos deklaravimas

Dokumento statuso patikrinimas

Rengiamas apie 33,5 ha teritorijos tarp Panerių, Geležinkelio, Stoties ir Seinų gatvių, Naujamiesčio seniūnijoje, detalusis planas

INFORMACIJA APIE TERITORIJŲ PLANAVIMĄ

 

Informuojame apie rengiamą Apie 33,5 ha teritorijos tarp Panerių, Geležinkelio, Stoties ir Seinų gatvių, Naujamiesčio seniūnijoje, detalųjį planą

 

Planavimo tikslas ir uždaviniai: įgyvendinti geležinkelio ir autobusų stoties bei jų gretimybių teritorijos modernizaciją vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais, nustatant reikalingas sklypų ribas, suplanuojant gatvių raudonųjų linijų ribas, inžinerinės infrastruktūros ir bendrojo naudojimo teritorijos naudojimo būdo sklypus, numatant esamų sklypų ir teritorijų užstatymo galimybes ir kitus pagal galiojančius teritorijų planavimo dokumentus bei teisės aktus leistinus teritorijos ir formuojamų bei esamų sklypų naudojimo reglamentus;

Planavimo pagrindas: 2018-06-11 ketinimų protokolas (Reg., 2018-06-19 Nr. A72-110/18(3.1.36-TD2);

Vilniaus m. savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos 2018-08-14 įsakymas Nr. A30-1715/18(2.1.22E-TD2).

Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius, el. paštas: savivaldybe@vilnius.lt, www.vilnius.lt;

kontaktiniai asmenys – Vyriausiojo miesto architekto skyriaus Detaliojo planavimo ir architektūros poskyrio vyriausiasis specialistas Karolis Buivydas tel. (85) 211 2753 karolis.buivydas@vilnius.lt, el. paštas: karolis.buivydas@vilnius.lt; Vyriausiojo miesto architekto skyriaus patarėjas Vytautas Lelys, el. paštas: vytautas.lelys@vilnius.lt

Detaliojo plano rengėjas: Savivaldybės įmonė „Vilniaus planas“, Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius, projekto vadovas Nerijus Siciūnas tel. (8-5) 219 7940, el. paštas: nerijus.siciunas@vplanas.lt.

Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas: atliekamas.

Detaliojo plano koncepcija: rengiama.

Teritorijų planavimo dokumento viešinimo procedūrų tvarka: bendra.

Planuojamos_teritorijos_schema

Pasiūlymų teikimo tvarka: Pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento plano organizatoriui ir rengėjui teikiami raštu anksčiau nurodytais kontaktiniais adresais arba LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt, TPD Nr. K-VT-13-18-517)

Informacija apie galimybę susipažinti su parengto detaliojo plano sprendiniais, viešo svarstymo datą, laiką ir vietą bus paskelbta atskirai vėliau.