Rengiamas apie 344 ha teritorijos Kuprioniškėse pirmojo įgyvendinimo etapo 50 ha teritorijos prie Liepkalnio g. detaliojo plano (registro Nr. T00054596) sprendinių koregavimas teritorijos dalyje ir sklypuose Liepkalnio g. 132A, 134 ir 134A

Informacija iš užpildytų paslaugos prašymo formos laukų Paslaugos gavėjo adresas:

El. pašto adresas:
violeta@smartas.lt

Telefono nr.:
(85) 261 11 15,

Data (nuo kada informacija turi būti paskelbta):
2021-08-10

Planuojama teritorija:
apie 0,3 ha suplanuota laisva valstybinė žemė ir apie 1,90 ha ploto teritorija, apimanti 0,9088 ha ploto žemės sklypą Liepkalnio g. 132A (k/Nr. 0101/0081:8), 0,1395 ha ploto sklypą Liepkalnio g. 134 (k/Nr. 0101/0081:50), 0,5076 ha ploto sklypą Liepkalnio g. 134A (k/Nr. 0101/0081:100).

Dokumento rengimo pagrindas:
Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos 2021 m. vasario 10 d. įsakymas Nr. A30-550/21 „Dėl leidimo inicijuoti 344 ha teritorijos Kuprioniškėse pirmojo įgyvendinimo etapo 50 ha teritorijos prie Liepkalnio g. detaliojo plano sprendinių koregavimo teritorijos dalyje ir sklypuose Liepkalnio g. 132A, 134 ir 134A“, planavimo darbų programa, 2021 m kovo 4 d. Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. A615-21/21.

Organizatorius:
Vilniaus miesto savivaldybės administracija

Iniciatorius:
UAB „Power group property“

Rengėjas:
UAB „Senojo miesto architektai“

Kur ir kada galima susipažinti su parengtu teritorijų planavimo dokumentu:
Dėl visuomenės patekimo į seniūnijų patalpas apribojimo, su parengtu detaliojo plano sprendinių koregavimo projektu (vieša ekspozicija) nuo 2021 m. rugpjūčio 16 d. iki 2021 m. rugpjūčio 27 d. imtinai bei su planavimo organizatoriaus sprendimu ir motyvais neatlikti 344 ha teritorijos Kuprioniškėse pirmojo įgyvendinimo etapo 50 ha teritorijos prie Liepkalnio g. detaliojo plano sprendinių koregavimo teritorijos dalyje ir sklypuose Liepkalnio g. 132a, 134 ir 134a strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (SPAV) ir vertinimo subjektų išvadų įvertinimo pažyma galima susipažinti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS, www.tpdris.lt, TPD Nr. K-VT-13-21-74), planavimo organizatoriaus interneto svetainėje www.vilnius.lt (skiltyse Savivaldybė – Miesto plėtra – Teritorijų planavimo viešumas) ir projekto rengėjo biure, iš anksto susitarus nurodytais projekto rengėjų kontaktais. Informacija teikiama tel. (85) 261 11 15, el. p. violeta@smartas.lt, diana@smartas.lt.

Kur ir kada vyks ekspozicija ir viešas aptarimas:

 

Pateikti duomenys teisingi ir sutinku, kad mano asmens duomenys (atstovaujamo asmens duomenys) būtų naudojami Vilniaus miesto savivaldybės informacinėse sistemose
VIOLETA MICIŪTĖ
Vardas, pavardė

Nuoroda:

SMA_Kuprioniskes_Skelbimas_Parengtas

SMA_Liepkalnio_SPR_Pagrindinis+brėžinys

SPAV+galutinė+išvada