Rengiamas „Apie 48,3ha teritorijos buvusiame Gulbinų kaime“ detaliojo plano sklypo Nr.227 sprendinių koregavimas

INFORMACIJA APIE KOREGUOJAMĄ DETALŲJĮ PLANĄ BEI GALIMYBĘ SUSIPAŽINTI SU DETALIOJO PLANO KOREKTŪROS SPRENDINIU

Informuojame, kad rengiamas „Apie 48,3ha teritorijos buvusiame Gulbinų kaime“ detaliojo plano sklypo Nr.227 sprendinių koregavimas. Detaliojo plano korektūros rengimo pagrindas: 2015 m. liepos 8 d. Vilniaus m. savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo įsakymas Nr. A30-1976 „Dėl leidimo inicijuoti Apie 48,3ha teritorijos buvusiame Gulbinų kaime detaliojo plano sklypo Nr.227 sprendinių koregavimo“. Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr.A72-1016/15 (3.1.36-AD4)

Detaliojo plano korektūros organizatorius: Vilniaus m. savivaldybės administracija, Konstitucijos pr. 3, Vilnius

Detaliojo plano korektūros planavimo iniciatorius: UAB „Statybos specialistai“ į.k.303073953, buveinės adresas Lukiškių g.5-201, Vilnius

Detaliojo plano korektūros rengėjas: UAB „Regroup projektavimas“, Lukiškių g. 5 – 201 k., Vilnius, Tel. (8 5) 2151005, el. p. Jurgis@regroup.lt.,

Detaliojo plano korektūros projekto vadovas: Rimvydas Kazickas.

Detaliojo planavimo tikslas – inicijuoti apie 48,3ha teritorijos buvusiame Gulbinų kaime detaliojo plano (reg.nr.3578) sklypo Nr.227 (kadastro nr.0101/0101:325), patvirtinto Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2013 m. spalio 30 d. sprendimu Nr. 1-1535 „Dėl apie 48,3ha teritorijos buvusiame Gulbinų kaime detaliojo plano tvirtinimo“, sprendinių koregavimą padalijant sklypą, pakeičiant sklypo naudojimo būdą iš daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos (G2) į vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos (G1) ir nustatant užstatymo reglamentą.

Koreguojamo detalaus plano viešinimo procedūrų tvarka – supaprastinta. Su detaliojo plano korektūros projektu visuomenė gali susipažinti nuo 2015 m. lapkričio 2 d. iki 2015 m. lapkričio 16 d. (10 darbo dienų) darbo dienomis rengėjo UAB „Regroup projektavimas“ biuro patalpose, Lukiškių g. 5-201, Vilniuje, Tel. (8 5) 215 1005, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Verkių seniūnijos skelbimų lentoje, Kalvarijų g. 156, Vilnius ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje.

Pastabos, pasiūlymai dėl koreguojamo detalaus plano sprendinių teikiami raštu teritorijos detaliojo

plano koregavimo organizatoriui arba rengėjui.