Rengiamas apie 5,0 ha teritorijos buvusiame Didžiųjų Gulbinų kaime, Verkių seniūnijoje, detalusis planas

INFORMACIJA APIE TERITORIJŲ PLANAVIMĄ  

 

Informuojame apie rengiamą Apie 5,0 ha teritorijos buvusiame Didžiųjų Gulbinų kaime, Verkių seniūnijoje, detalųjį planą.

Planavimo tikslas: vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais ir Teritorijos Gulbinuose architektūrinės-urbanistinės ir inžinerinės plėtros koncepcijos metmenimis, detalizuoti nustatytus teritorijos naudojimo privalomuosius reikalavimus, suformuoti optimalią urbanistinę struktūrą suplanuojant inžinerinių komunikacijų tinklą, numatyti funkcinius bei kompozicinius ryšius su gretimomis teritorijomis.

Planavimo pagrindas: 2016 m. rugpjūčio 29 d. darbinio pasitarimo Miesto plėtros  klausimais protokolas Nr.A17-1285/16-(2.1.13-MP).

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2017-12-09 įsakymas Nr. A30-63.

Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius, el. paštas: savivaldybe@vilnius.lt;

Kontaktinis asmuo – Miesto plėtros departamento Detaliojo planavimo ir architektūros skyriaus vakarinės teritorijos vyr. specialistė Valdonė Gavorskienė tel. (8-5) 211 2519, el. paštas: valdone.gavorskiene@vilnius.lt.

Detaliojo plano rengėjas: Savivaldybės įmonė „Vilniaus planas“, Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius, projekto vadovė Audronė Alūzienė tel. (8-5) 211 2703, el. paštas: audrone.aluziene@vplanas.lt.

Planavimo pasiūlymų pateikimo tvarka: Pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento galima teikti raštu planavimo organizatoriui adresu Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius ir (ar) el. paštu savivaldybe@vilnius.lt ir (ar) Lietuvos respublikos teritorijų planavimo dokumentų ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-13-17-210).

Informacija apie parengtą detaliojo plano projektą, susipažinimo ir svarstymo tvarką,  vietą ir laiką, bei viešos ekspozicijos vietą ir laiką, bus pateikta kitu pranešimu.