Rengiamas apie 60,9 ha teritorijos prie rytinės miesto ribos detalus planas.

Pranešimas visuomenei „Apie 60,9 ha teritorijos prie rytinės miesto ribos“ detaliojo plano rengimą ir sprendimą neatlikti strateginio pasekmių aplinkai vertinimo

Informuojame, kad vadovaujantis Vilniaus m. savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr.30-2645(2015-07-31) rengiamas apie 60,9 ha teritorijos prie rytinės miesto ribos detalus planas.

Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius, tel. (8-5)211 2033, el.p: savivaldybe@vilnius.lt).

Kontaktins asmuo: Teritorijų planavimo skyriaus Rytinės teritorijos poskyrio vyr., spec., J.Bernatavičienė tel. (8-5)211 2756, el.p: jolita.bernataviciene@vilnius.lt

Rengėjas: SĮ „Vilniaus planas“ Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius, tel. 865025838.

PV A.Smaliukas el.p: arturas.smaliukas@vplanas.lt

Planavimo tikslas: Vadovaujantis Vilniaus m. savivaldybės teritorijos bendrojo plano iki 2015 m. sprendiniais, suformuoti sklypus nuosavybės teisei į žemę atkurti ir nustatyti kitą sklypų tikslinę paskirtį ir naudojimo būdus – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos(G1), susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos (I1), bendro naudojimo teritorijos (B), visuomeninės teritorijos (V), komercinės paskirties objektų teritorijos (K), pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos (P) ir kitus pagal galiojančius teritorijų planavimo dokumentus ir teisės aktus leistinus žemės sklypų tvarkymo ir naudojimo rėžimo reikalavimus bei statybos reglamentus, suplanuoti optimalią urbanistinę struktūrą su inžinerinių komunikacijų tinklu, numatyti teritorijas socialiniai infrastruktūrai, nurodyti specialiąsias žemės naudojimo sąlygas ir priemones gamtos išsaugojimui bei želdynų plėtrai.

Sprendimas dėl strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (SPAV): Įvertinus plano įgyvendinimo pasekmių aplinkai reikšmingumo charakteristikas ir SPAV subjektų išvadas, Apie 60,9 ha teritorijos prie rytinės miesto ribos detaliojo plano strateginis pasekmių aplinkai vertinimas nebus atliekamas.

Su vertinimo subjektų išvadų įvertinimo pažyma ir plano atrankos vertinimui atlikti dokumentu galima susipažinti organizatoriaus buveinėje ir organizatoriaus interneto svetainėje. Su parengtu detaliojo plano projektu galima susipažinti nuo 2016-06-07 iki 2016-06-30 darbo dienomis plano rengėjo patalpose Konstitucijos pr. 3-508. Parengtas detalus planas bus viešai eksponuojamas Vilniaus m. savivaldybės patalpose Konstitucijos pr. 3 prie 216 kab.,

nuo 2016-06-16. Viešas projekto aptarimas įvyks Vilniaus m. savivaldybės prie 216 kab.

2016-06-30, 16 val. Pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento galima teikti planavimo organizatoriui arba projekto rengėjui iki viešo susirinkimo pradžios.

Pasiūlymų pateikimo tvarka: Informacija ir pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumentų planavimo organizatoriui teikiami raštu arba Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje TPDRIS per visą teritorijų planavimo dokumentų rengimo laikotarpį iki viešo susirinkimo pradžios.