Rengiamas apie 6,87 ha teritorijos prie Skersinės gatvės detalusis planas planavimo proceso inicijavimo sutarties pagrindu

 

Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas ir/ar TPD Nr.: Apie 6,87 ha teritorijos prie Skersinės gatvės detalusis planas, TPD Nr. K-VT-13-22-444

Planuojama teritorija, plotas: apie 6,87 ha teritorija prie Skersinės gatvės: sklypas (kadastro Nr. 0101/0004:1468) 5,4361 ha, sklypas (kadastro Nr. 0101/0004:1379) 0,3688 ha, sklypas (kadastro Nr. 0101/0004:0756) 0,2 ha, sklypas (kadastro Nr. 0101/0004:0671) 0,036 ha, sklypas (kadastro Nr. 0101/0004:0876) 0,2 ha, sklypas (kadastro Nr. 0101/0004:1482) 0,07 ha,
sklypas (kadastro Nr. 0101/0004:1436)0,31 ha ir gretima teritorija.
Planavimo pagrindas: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos 2022 m. gegužės 4 d. įsakymas Nr. A30-1870/22 „Dėl leidimo inicijuoti apie 6,87 ha teritorijos prie Skersinės gatvės detaliojo plano rengimą planavimo proceso inicijavimo sutarties pagrindu“, planavimo darbų programa, 2022 m gegužės 12 d. Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. A615-84/22.
Planavimo uždaviniai: atlikti apie 6,87 (šešių ir aštuoniasdešimt septynių šimtųjų) ha teritorijos prie Skersinės gatvės detaliojo plano rengimą planavimo proceso inicijavimo sutarties pagrindu
sklypuose (kadastro Nr. 0101/0004:1468, Nr. 0101/0004:1379, Nr. 0101/0004:0756, Nr. 0101/0004:0671, Nr. 0101/0004:0876, Nr. 0101/0004:1482, Nr. 0101/0004:1436) ir gretimoje teritorijoje, kurio tikslas – pertvarkyti žemės sklypų ribas atskiriant miško paskirties žemės sklypą, kitoje dalyje nekeičiant pagrindinės žemės naudojimo paskirties sudalinti sklypus, nustatyti žemės naudojimo būdus (vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos, susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos, rekreacinės teritorijos) ir teritorijos naudojimo reglamentus
vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu (pagal pridedamą miesto plano ištrauką).
Papildomi planavimo uždaviniai: numatyti funkcinius bei kompozicinius ryšius su gretimomis teritorijomis.
Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracija, Konstitucijos pr. 3, 09601 Vilnius, www.vilnius.lt, tel. (85) 211 2000, el. p. savivaldybe@vilnius.lt.
Planavimo iniciatorius: Juridinis asmuo
Projekto rengėjas: UAB „Senojo miesto architektai“, į. k. 125921419, buveinės adresas Maironio g. 11, Vilnius, tel.: (85) 261 1115, el. p. smartas@smartas.lt. Informaciją teikia projekto vadovė
Diana Sabaliauskienė, el. p. diana@smartas.lt ir el. p. violeta@smartas.lt.
Teritorijų planavimo dokumento viešinimo procedūrų tvarka: bendra.
Pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento sprendinių galima teikti planavimo organizatoriui raštu ar Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų
planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt, TPD Nr. K-VT-13-22-444) iki susipažinimo su teritorijų planavimo dokumento projektu laikotarpio pabaigos.
Apie parengtą detalųjį planą visuomenė bus informuota vėliau, Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatuose, patvirtintuose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. rugsėjo 18 d. nutarimu Nr. 1079, nustatyta tvarka.

Nuoroda:

Planuojama+teritorija