Rengiamas apie 7000 (septynių tūkstančių) kv. m.valstybinės žemės sklypo Č. Kudabos gatvei eksploatuoti formavimo ir pertvarkymo projektas

Rengiamas apie 7000 (septynių tūkstančių) kv. m.valstybinės žemės sklypo Č. Kudabos gatvei eksploatuoti formavimo ir pertvarkymo projektas.

Pagrindas: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. sausio 8d. įsakymas Nr. 30-8 dėl Č.Kudabos gatvės žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo ir 2015 m. sausio 14 d. reikalavimai Nr.A648-18/15(2.14.2.12-MP8).

Plano rengimo tikslas : suprojektuoti naują kitos paskirties susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos naudojimo būdo valstybinės žemės sklypą esamai Č.Kudabos gatvei eksploatuoti.

Projekto iniciatorius: Gailiūnų asociacija

Projekto rengėjas: UAB „Geodeziniai tyrinėjimai“, adresas: Kalvarijų g. 98-31, LT-08211 Vilnius, tel. 8(5)2754514, mob. tel.: 869817841, elektroninis paštas: geodtyr@gmail.com

Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka. Kviečiame susipažinti su parengtu teritorijų planavimo dokumentu nuo 2015-05-04 iki 2015-05-14 d. UAB „Geodeziniai tyrinejimai“ patalpose adresu: Kalvarijų g. 98-31, Vilnius.

Pasiūlimus teikti projekto rengėjui iki 2015-05-14 d.