Rengiamas Aukštųjų Panerių pramoninio rajono C zonos detaliojo plano sklypų (kadastro Nr. 0101/0076:180 ir Nr. 0101/0076:204) Gariūnų gatvėje ir šalia esančios teritorijos sprendinių keitimas

DĖL rengiamo Aukštųjų Panerių pramoninio rajono C zonos detaliojo plano sklypų (kadastro Nr. 0101/0076:180 ir Nr. 0101/0076:204) Gariūnų gatvėje ir šalia esančios teritorijos sprendinių keitimo inicijavimo pagrindu

Informuojame, kad yra rengiamas Aukštųjų Panerių pramoninio rajono C zonos detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus miesto tarybos 1999 m. liepos 9 d. sprendimu Nr. 410 „Dėl Aukštųjų Panerių pramoninio rajono C zonos detaliojo plano tvirtinimo“, koreguoto Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2019 m. spalio 9 d. įsakymu Nr. A30-2036/19 „Dėl Aukštųjų Panerių pramoninio rajono C zonos detaliojo plano sprendinių koregavimo, keičiant Gariūnų gatvės dalies raudonąsias linijas, sklypo Gariūnų g. 48 žemės naudojimo būdą ir plotą, nustatant teritorijos naudojimo ir tvarkymo reglamentus, tvirtinimo“, apie 0,25 ha sklypų (kadastro Nr. 0101/0076:180 ir Nr. 0101/0076:204) Gariūnų gatvėje ir šalia esančios teritorijos sprendinių keitimas inicijavimo pagrindu, kurio tikslai panaikinti, pakeisti ir nustatyti sklypų ribas ir plotą juos sujungiant ir padalijant, prijungti iki gatvių raudonųjų linijų įsiterpusius valstybinės žemės plotus, pakeisti sklypų naudojimo būdus į komercinės paskirties objektų teritorijos ir susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos, nustatyti privalomuosius ir papildomus teritorijos naudojimo reglamentus, servitutų poreikį (TPDRIS sistemoje teritorijų planavimo dokumento Nr. K-VT-13-21-268).

Planuojamos teritorijos adresas: sklypai (kadastro Nr. 0101/0076:180 ir Nr. 0101/0076:204) Gariūnų g. 45, Vilniuje, ir šalia esanti teritorija.

Planavimo pagrindas: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2021-03-19 įsakymas Nr. A30-930/21 „Dėl leidimo keisti Aukštųjų Panerių pramoninio rajono C zonos detaliojo plano sklypų (kadastro Nr. 0101/0076:180 ir Nr. 0101/0076:204) Gariūnų gatvėje ir šalia esančios teritorijos sprendinius inicijavimo pagrindu“, 2021-03-19 įsakymu Nr. A30-930/21 patvirtinta Planavimo darbų programa detaliojo planavimo dokumentui rengti, 2021-05-06 teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. A615-32/21.

Planavimo tikslai ir uždaviniai: numatoma keisti Aukštųjų Panerių pramoninio rajono C zonos detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus miesto tarybos 1999 m. liepos 9 d. sprendimu Nr. 410 „Dėl Aukštųjų Panerių pramoninio rajono C zonos detaliojo plano tvirtinimo“, koreguoto Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2019 m. spalio 9 d. įsakymu Nr. A30-2036/19 „Dėl Aukštųjų Panerių pramoninio rajono C zonos detaliojo plano sprendinių koregavimo, keičiant Gariūnų gatvės dalies raudonąsias linijas, sklypo Gariūnų g. 48 žemės naudojimo būdą ir plotą, nustatant teritorijos naudojimo ir tvarkymo reglamentus, tvirtinimo“, apie 0,25 ha sklypų (kadastro Nr. 0101/0076:180 ir Nr. 0101/0076:204) Gariūnų gatvėje ir šalia esančios teritorijos sprendinius inicijavimo pagrindu: panaikinti, pakeisti ir nustatyti sklypų ribas ir plotą juos sujungiant ir padalijant, prijungti iki gatvių raudonųjų linijų įsiterpusius valstybinės žemės plotus, pakeisti sklypų naudojimo būdus į komercinės paskirties objektų teritorijos ir susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos, nustatyti privalomuosius ir papildomus teritorijos naudojimo reglamentus, servitutų poreikį. Vadovaujantis Vilniaus miesto Bendrojo plano sprendiniais (Reg. Nr. 1881) ši teritorija patenka į zoną „Rajonų centrai ir kitos mišrios didelio užstatymo tankio teritorijos. Infrastruktūros teritorijos“.

Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (SPAV): nebus atliekamas.

Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius, tel. (8 5) 211 2000, el. p. savivaldybe@vilnius.lt, interneto svetainė www.vilnius.lt.

Planavimo iniciatorius: UAB „Circle K Lietuva“, juridinio asmens kodas 211454910, buveinės adresas J. Jasinskio g. 16A, LT-03163, Vilniuje.

Rengėjas: UAB „Miesto vizija“, juridinio asmens kodas 303081028, Geranainių g. 7, LT-02184 Vilnius, tel. 862073285, el. paštas: rasa@miestovizija.lt.

Informacija teikiama adresu AKJ CONSULTUS advokatų profesinė bendrija, juridinio asmens kodas 304551413, Aukštaičių g. 4B-23, Vilnius, tel. +370 5 230 5500, el. p. consultus@akj.lt. Informaciją taip pat teikia projekto vadovė, architektė Rasa Druskienė, tel. +37062073285, el. p.: rasa@miestovizija.lt.

Detaliojo plano keitimas rengiamas Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt. Teritorijų planavimo dokumento Nr. K-VT-13-21-268.

Pasiūlymus dėl detaliojo plano keitimo galima teikti planavimo organizatoriui ir rengėjui raštu aukščiau nurodytais adresais ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS, kurios internetinės svetainės adresas http://www.tpdris.lt, teritorijų planavimo dokumento Nr. K-VT-13-21-268), per visą detaliojo plano keitimo rengimo laiką iki viešo svarstymo pabaigos.

Informacija apie tolimesnes Detaliojo plano keitimo rengimo procedūras, galimybę susipažinti su parengtais Detaliojo plano keitimo sprendiniais, viešo svarstymo procedūrų laiką ir vietą, bei viešos ekspozicijos vietą ir laiką bus paskelbta atskirai vėliau.