Parengtas detaliojo plano “Sklypo pašilaičių k. (skl. kadastro Nr. 0101/0167:517) detalusis planas“ koregavimas žemės sklype Nr.15 , adresu Skatulės g. 24, Vilniaus m., kad. Nr. 0101/0167:704

 

Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas ir/ar TPD Nr.: Detaliojo plano “Sklypo Pašilaičių k. (skl. kadastro Nr. 0101/0167:517) detalusis planas“ koregavimas žemės sklype Nr.15 , adresu Skatulės g. 24, Vilniaus m., kad. Nr. 0101/0167:704
Planuojamos teritorijos aprašymas: žemės sklypas, adresu Skatulės g. 24, Vilniaus m.
Dokumento rengimo pagrindas: projektavimo darbų sutartis
Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, adresu  Konstitucijos pr. 3, LT-09601, Vilnius; tel. 8 5 2112616 , el. p.: savivaldybe@vilnius.lt ,  https://vilnius.lt/
Planavimo iniciatorius: privatus asmuo
Teritorijų planavimo dokumento rengėjas: UAB Architektūros ateljė; į.k. 226144020 , adresu J.Galvydžio g. 3, LT-08236, Vilnius,   el. p.: audrius@archatelje.lt , tel.:  37061806415
Teritorijų planavimo dokumento planavimo tikslai: atlikti detaliojo plano “Sklypo Pašilaičių k. (skl. kadastro nr. 0101/0167:517) detalusis planas“ koregavimą keičiant statybos zoną ir statybos ribas žemės sklype Nr.15 , adresu Skatulės g. 24, Vilniaus m., kad. Nr. 0101/0167:704
Kur ir kada galima susipažinti su parengtu teritorijų planavimo dokumentu: Susipažinti su parengto detaliojo plano sprendiniais galima nuo 2023 m. gegužės mėn 07 d. iki 2023m. gegužės mėn 25 d. (vieša ekspozicija) Vilniaus m. savivaldybės elektroninėje svetainėje https://vilnius.lt/
Informacija apie pasiūlymų teikimo tvarką ir susipažinimo su parengtais teritorijų planavimo dokumentais tvarka (iki kada, kam ir kokiu būdu visuomenės atstovai gali teikti pasiūlymus): Teikti pasiūlymus raštu dėl detaliojo plano galima organizatoriui ir rengėjui iki 2023m. gegužės mėn 25 d
Nuoroda:
AR_Det+P_Skatules+24

PARG+BRĖŽINYS_Skatules+24

Nuoroda pateikti pasiūlymą:

TEIKTI PASIŪLYMĄ