Rengiamas detaliojo plano Skudučių g. 6, kad. Nr. 0101/0059:87, Vilniaus mieste, detaliojo plano koregavimas

 

Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas ir/ar TPD Nr.:  Markučių rajono detalusis planas (registro Nr. T00057292)
Planuojamos teritorijos aprašymas:  0,1610 ha ploto žemės sklypas Vilniaus m. sav., Vilniaus m., Skudučių g. 6, kadastrinis Nr. 0101/0059:87
Dokumento rengimo pagrindas:  Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. vasario 1 d. įsakymas Nr. A30-424/22 „Dėl leidimo inicijuoti Markučių rajono detaliojo plano sprendinių koregavimą sklype Skudučių g. 6 (kadastro Nr. 0101/0059:87)“.
Planavimo organizatorius:  Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, LT-09601, Vilnius, tel. (8 5) 211 2000, el. p. [email protected], www.vilnius.lt
Planavimo iniciatorius:  Fiziniai asmenys
Teritorijų planavimo dokumento rengėjas: UAB „Geodezijos linija“ tel. 860022380, el.p. [email protected]
Teritorijų planavimo dokumento planavimo tikslai:  Padalinti žemės sklypą ir nustatyti teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu (registro Nr. T00086338).
Kur ir kada galima susipažinti su parengtu teritorijų planavimo dokumentu:  Sprendinių viešinimas numatomas nuo 2023 m. balandžio 3 d., 10 darbo dienų Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (Paslaugos Nr. K-VT-13-22-370), Vilniaus miesto savivaldybės patalpose, Konstitucijos pr. 3, Vilnius ir Rasų seniūnijoje, Žemaitijos g. 9, Vilnius.
Kur ir kada vyks ekspozicija ir viešas aptarimas: Viešas svarstymas numatomas 2023 m. balandžio 18 d. 10 val. plano rengėjo patalpose, Perkūnkiemio g. 4A, Vilniaus m.
Informacija apie pasiūlymų teikimo tvarką ir susipažinimo su parengtais teritorijų planavimo dokumentais tvarka (iki kada, kam ir kokiu būdu visuomenės atstovai gali teikti pasiūlymus): Pasiūlymus dėl planavimo galima teikti plano rengėjui ir planavimo organizatoriui raštu bei Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt iki sprendinių viešinimo pabaigos viešo svarstymo su visuomene metu
Nuoroda:
Aiškinamasis

PagrindinisA2

Nuoroda pateikti pasiūlymą:

TEIKTI PASIŪLYMĄ