Rengiamas Gelvadiškių Sodų 5-ojoje g. 10, Antakalnio sen., Vilniaus mieste, žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektas

Vadovaudamiesi Žemės ūkio ministro ir Aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 3D-452/D1-513 patvirtintomis „Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklėmis“ pranešame, kad rengiamas Gelvadiškių Sodų 5-ojoje g. 10, Antakalnio sen., Vilniaus mieste, žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektas. Planavimo tikslas – suformuoti apie 100 kv. m. žemės ūkio paskirties, būdas – mėgėjų sodų žemės sklypai, žemės sklypą ir jį sujungti su pagrindiniu tos pačios paskirties žemės sklypu (kad. Nr. 0101/0007:553). Planavimo organizatorius – Antonina Loseva ir Piotr Losev. Projekto rengėjas – UAB „Geokada“, Laisvės pr. 71B-62, Vilnius, tel. 2472020. Matininkas – Ramūnas Kudžma, el. paštas: [email protected] Kviečiame interesantus dalyvauti projekto svarstyme ir derinime. Planavimo pasiūlymai, pastabos ir pretenzijos pateikiami specialiojo plano rengėjui ir organizatoriui per 10 darbo dienų. Susipažinti su parengtu projektu galima nuo 2017-01-11 iki 2017-01-24 adresu Laisvės pr. 71B-62, Vilnius, UAB „Geokada“ biuro patalpose.