Rengiamas individualių gyvenamųjų namų kvartalo prie Kriaučiūnų ir Platiniškių detaliojo plano (Reg. Nr. T00054890) sprendinių, pagal Vilniaus Verbų etnokulturinio kraštovaizdžio draustinio specialųjį planą patenkančių į kompleksinio išplanavimo zoną Nr. 23, keitimo detalusis planas

 

Planuojama teritorija:
apie 2,3 ha ploto teritorija, pagal Vilniaus verbų etnokultūros kraštovaizdžio draustinio specialųjį planą patenkanti į funkcinę zoną Nr. 23, kurią sudaro žemės sklypai kad. Nr. 0101/0167:2318, 0101/0167:332, 0101/0167:337

Planavimo uždaviniai: pakeisti individualių gyvenamųjų namų kvartalo prie Kriaučiūnų ir Platiniškių detaliojo plano (registro Nr. T00054890) sprendinius apie 2,3 ha teritorijoje, pagal Vilniaus verbų etnokultūrinio kraštovaizdžio draustinio specialųjį planą patenkančioje į kompleksinio išplanavimo zoną Nr. 23, urbanistiškai išnagrinėjant teritoriją bei galimas sklypų paskirtis,
padalijant sklypus, nustatant jų paskirtis, naudojimo būdus bei kitus teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus verbų etnokultūrinio kraštovaizdžio draustinio specialiuoju planu (registro Nr. T00054557) ir Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu (registro Nr.T00056038).

Papildomi planavimo uždaviniai: išsaugoti kraštovaizdžio savitumą, numatyti funkcinius bei kompozicinius ryšius su gretimomis teritorijomis, numatyti susisiekimo komunikacijas ir joms
funkcionuoti reikalingų servitutų poreikį.

Planavimo pagrindas: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2018-12-11 įsakymas Nr. A30-2899/18(2.1.22E-TD2) „Dėl individualių gyvenamųjų namų kvartalo prie Kriaučiūnų ir Platiniškių detaliojo plano (registro Nr. T00054890) sprendinių keitimo apie 2,3 ha teritorijoje, pagal Vilniaus verbų etnokultūrinio kraitovaizdžio draustinio specialųjį planą patenkančioje į kompleksinio išplanavimo zoną Nr. 23 teritorijų planavimo proceso inicijavimo pagrindu“, 2019-05-29 teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. A615-36/19.

Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius, el. paštas: savivaldybe@vilnius.lt ;
Kontaktinis asmuo – Vyriausiojo miesto architekto skyriaus Detaliojo planavimo ir architektūros poskyrio vyriausioji specialistė Asta Tiškevičienė tel. +37052112752, el. paštas: asta.tiskeviciene@vilnius.lt .

Planavimo iniciatoriai: Fizinis asmuo, sudaręs teritorijos planavimo proceso inicijavimo sutartį su planavimo organizatoriumi.

Detaliojo plano rengėjas: UAB „RV architektų studija“, Pamėnkalnio g. 28-2, 01114 Vilnius projekto vadovas Vaidas Šeibokas tel.+37069813100, el. paštas: vaidas.seibokas@yahoo.com

Planavimo pasiūlymų pateikimo tvarka: Pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento galima teikti raštu planavimo organizatoriui adresu Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius ir (ar) el. paštu savivaldybe@vilnius.lt, Lietuvos respublikos teritorijų planavimo dokumentų ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-13-18-593), per visą detaliojo plano sprendinių keitimo laikotarpį iki susipažinimo su teritorijų planavimo dokumento projektu laikotarpio pabaigos.
Informacija apie parengtą detaliojo plano projektą, susipažinimo ir svarstymo tvarką, vietą ir laiką, bei viešos ekspozicijos vietą ir laiką, bus pateikta atskiru pranešimu.