Rengiamas Kernavės gatvės trasos ir gretimų teritorijų detaliojo plano koregavimas teritorijos dalyje

 

Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas ir/ar TPD Nr.: K-VT-13-22-200
Planuojamos teritorijos aprašymas:

Planuojama teritorija, plotas:
~0,40 ha – Kernavės gatvės dalis , nagrinėjama teritorija: gatvėmis apribotas kvartalas, į kurį įeina planuojama teritorija, plotas ~1,4 ha – teritorija tarp Kernavės, Krokuvos, Veprių gatvių.

Dokumento rengimo pagrindas: 2022-01-06 Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo įsakymas Nr. A30-37/22 „Dėl leidimo koreguoti Kernavės gatvės trasos ir gretimų teritorijų DP sprendinius teritorijos dalyje  inicijavimo sutarties pagrindu“  ir 2022-07-01 Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo įsakymas Nr. A30-2740/22 Dėl administracijos direktoriaus pavaduotojo 2022-01-06 įsakymo pakeitimo

Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius,  Konstitucijos pr. 3, LT-09601, Vilnius, tel. (8 5) 211 2000, el. p. savivaldybe@vilnius.lt, www.vilnius.lt

Planavimo iniciatorius: Privatus asmuo

Teritorijų planavimo dokumento rengėjas: PV Rūta Garuckienė, Šiaulių g. 5-13, Vilnius, tel. 8699 79322, el. p. rutagaruckiene@yahoo.com

Teritorijų planavimo dokumento planavimo tikslai: koreguoti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2004 m. vasario 25 d. sprendimu Nr. 1-292 „Dėl Kernavės gatvės trasos  ir gretimų teritorijų detaliojo plano sprendinių tvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano (registro Nr. T00061301) sprendinius apie 0,4 ha  ploto teritorijos dalyje pagal pridedamą schemą M1:2000 inicijavimo pagrindu: pakeisti detaliuoju planu patvirtintas gatvių raudonąsias linijas vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu (registro Nr. T00086338).

Kur ir kada galima susipažinti su parengtu teritorijų planavimo dokumentu: Pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento rengimo galima teikti planavimo organizatoriui raštu, LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės  priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (reg. Nr. K-VT-13-22-200) per visą detaliojo plano koregavimo laikotarpį iki viešojo svarstymo pabaigos.

Kur ir kada vyks ekspozicija ir viešas aptarimas: Bus informuojama papildomai

Nuoroda:

Isakymas_A30-3722

NAGRIN4JAMA+IR+PLANUOJAMA+TERITORIJA

Nagrinejama+teritorija-kvartalas

Papildytas+įsakymas