Rengiamas kultūros vertybės – Vingio parko (unikalus kodas Kultūros vertybių registre 30663) nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo teritorijų planavimo dokumentas – tvarkymo planas (toliau – specialusis planas)

INFORMACINIS PRANEŠIMAS

APIE RENGIAMĄ TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTĄ

Rengiamas kultūros vertybės – Vingio parko (unikalus kodas Kultūros vertybių registre 30663) nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo teritorijų planavimo dokumentas – tvarkymo planas (toliau – specialusis planas).

Planavimo pagrindas – Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos direktoriaus 2014 m. vasario 18 d. įsakymas Nr. Į-40 ,,Dėl Vingio parko (unikalus kodas Kultūros vertybių registre 30663) nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo teritorijų planavimo dokumento rengimo“.

Planavimo tikslas: užtikrinti Vingio parko ir jo teritorijos išsaugojimą, bei Vingio parko teritorijoje ir apsaugos zonoje taikomų paveldosaugos reikalavimų įteisinimą.

Planavimo uždavinys: nustatyti (pakeisti) paveldosaugos reikalavimus ir konkrečių tvarkymo priemonių sistemą Vingio parko teritorijoje bei apsaugos zonoje.

Planavimo tvarka: Vadovaujantis Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos kultūros ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. birželio 23 d. įsakymu Nr. ĮV-261/D1-322 „Dėl nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2005, Nr. 81-2973; su vėlesniais pakeitimais) Vingio parko specialusis planas rengiamas supaprastinta tvarka.

Planuojamas žemės sklypų būdas ir pobūdis: nekeičiamas.

Specialiojo plano rengimo terminai: planavimo pradžia – 2014 m.

Planavimo organizatorius: Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos.

Planavimo organizatoriaus funkcijų vykdytojas: Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Vilniaus skyrius (Šnipiškių g. 3, LT-09309 Vilnius, tel./faks. (8-5) 275 42 21, el.p.: vilnius@heritage.lt).

Specialiojo plano rengėjas: Savivaldybės įminė „Vilniaus planas“, Konstitucijos per. 3, LT-09601 Vilnius, tel.: 8659 59774; el. p: vincas.brezgys@vplanas.lt.

Galimybės susipažinti su specialiuoju planu: Specialiojo plano koncepcijos stadijoje parengti sprendiniai eksponuojami planavimo organizatoriaus interneto svetainėje adresu: http://www.kpd.lt/lt/specialieji-planai-2/specialieji-planai-3/specialiuju-planu-koncepcijos.htmlir.

Su planavimo medžiaga taip pat galima susipažinti planavimo organizatoriaus funkcijų vykdytojo patalpose Šnipiškių g. 3, LT-09309 Vilnius, tel./faks. (8-5) 275 42 21, el.p.: vilnius@heritage.lt ir Savivaldybės įmonėje „Vilniaus planas“, Konstitucijos pr. 3, Vilnius, 508 kab.