Rengiamas Kvartalų tarp Nemenčinės pl., Lakštingalų, Žuvėdrų ir Rato gatvių ir Nemenčinės pl., Rato, Žuvėdrų ir Pasakų gatvių nedidelių veiklos mastų detalaus plano sklype Rato g. 3A sprendinių koregavimas

Planuojama teritorija Kvartalų tarp Nemenčinės pl., Lakštingalų, Žuvėdrų ir Rato gatvių ir Nemenčinės pl., Rato, Žuvėdrų ir Pasakų gatvių nedidelių veiklos mastų detalaus plano sklype Rato g. 3A sprendinių koregavimas skelbimas
Dokumento rengimo pagrindas Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2020-06-17 įsakymas Nr. A30-1690/20, 2020-07-16 Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. A615-47/20 bei 2020-06-17 Planavimo darbų programa detaliojo planavimo dokumentui rengti
Organizatorius Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, Vilnius 09601
Iniciatorius V. P., D. P. – privatūs asmenys
Rengėjas UAB “A. Vyšniausko architektų dirbtuvės”, Vytenio g. 63A-51, Vilnius 03209, tel. +370 69817868, el. paštas daiva@archd.lt
Kur ir kada galima susipažinti su parengtu teritorijų planavimo dokumentu nuo 2020-09-23 iki 2020-10-07 imtinai UAB “A. Vyšniausko architektų dirbtuvės” patalpose darbo dienomis 8-17 val.
Kur ir kada vyks ekspozicija ir viešas aptarimas apie ekspoziciją bus paskelbta papildomai