Rengiamas Lazdynų žemutinės terasos teritorijos detaliojo plano sprendinių koregavimas sklype K. Jelskio g. 3 (kadastro Nr. 0101/0051:0124) ir sklype Parodų g. (kadastro Nr. 0101/0051:0131) inicijavimo sutarties pagrindu

 

Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas ir/ar TPD Nr.: Lazdynų žemutinės terasos teritorijos detaliojo plano sprendinių koregavimas sklype K. Jelskio g. 3 (kadastro Nr. 0101/0051:124) ir sklype Parodų g. (kadastro Nr. 0101/0051:131)

Planuojama teritorija: 1,3372 ha ploto sklypo K. Jelskio g. 3 (kadastro Nr. 0101/0051:0124) plotas ir 1,5 ha ploto sklypas Parodų g. (kadastro Nr. 0101/0051:0124).

Nagrinėjama teritorija: apie 5,55 ha teritorija prie Parodų g., Laisvės pr. ir K. Jelskio g., atitinkanti kvartalo apibrėžimą.
Detaliojo plano rengimo pagrindas: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos 2022 m. balandžio 29 d. įsakymas Nr. A30-1755/22 „Dėl leidimo inicijuoti Lazdynų žemutinės terasos teritorijos detaliojo plano sprendinių koregavimą sklype K. Jelskio g. 3 (kadastro Nr. 0101/0051:124) ir sklype Parodų g. (kadastro Nr. 0101/0051:131)“, planavimo darbų programa, 2022 m gegužės 5 d. Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. A615-78/22.
Planavimo uždaviniai: planavimo proceso inicijavimo sutarties pagrindu inicijuoti Vilniaus miesto tarybos 1994 m. gruodžio 27 d. sprendimu Nr. 14 „Dėl Lazdynų rajono žemutinės terasos detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano (registro Nr. T00056335), pakeisto Vilniaus miesto valdybos 1998 m. sausio 29 d. sprendimu Nr. 170V ,,Dėl Lazdynų žemutinės terasos teritorijos detaliojo plano papildymo tvirtinimo“ patvirtintu Lazdynų žemutinės terasos teritorijos detaliojo plano papildymu (registro Nr. T00054488), sprendinių koregavimą sklype K. Jelskio g. 3 (kadastro Nr. 0101/0051:0124) ir sklype Parodų g. (kadastro Nr. 0101/0051:0131), kurio tikslas – sklypui Parodų g. (kadastro Nr. 0101/0051:0131) nustatyti komercinės paskirties objektų teritorijos naudojimo būdą, sujungti sklypus bei nustatyti teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais (pagal pridedamą miesto plano ištrauką).
Papildomi planavimo uždaviniai: numatyti funkcinius bei kompozicinius ryšius su gretimomis teritorijomis.
Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracija, Konstitucijos pr. 3, 09601 Vilnius, www.vilnius.lt, tel. (85) 211 2000, el. p. savivaldybe@vilnius.lt.
Planavimo iniciatorius: Juridinis asmuo
Projekto rengėjas: UAB „Senojo miesto architektai“, Maironio g. 11, Vilnius, tel.: (85) 261 1115, el. p. smartas@smartas.lt. Informacija teikiama el. p. diana@smartas.lt ir el. p. violeta@smartas.lt.
Teritorijų planavimo dokumento viešinimo procedūrų tvarka: bendra.
Pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento sprendinių galima teikti: planavimo organizatoriui raštu ar Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt, TPD Nr. K-VT-13-22-455) per visą detaliojo plano sprendinių rengimo laikotarpį iki susipažinimo su teritorijų planavimo dokumento projektu laikotarpio pabaigos.
Apie parengtą detalųjį planą visuomenė bus informuota Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatuose, patvirtintuose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. rugsėjo 18 d. nutarimu Nr. 1079, nustatyta tvarka.

Nuoroda:

Planuojama+teritorija

Nuoroda pateikti pasiūlymą:

TEIKTI PASIŪLYMĄ