Rengiamas Markučių rajono detaliojo plano koregavimas sklype Belvederio g. 19 (kadastro Nr. 0101/0060:193)

RENGIAMAS DETALIOJO PLANO KOREGAVIMAS VILNIAUS MIESTE, BELVEDERIO G. 19

 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 31 straipsnio 4 dalimi, Pasiūlymų teikimo dėl teritorijų planavimo proceso inicijavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. gruodžio 18 d. nutarimu Nr. 1265 „Dėl Pasiūlymų teikimo dėl teritorijų planavimo proceso inicijavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 9 punktu, informuojame, kad rengiamas detaliojo plano koregavimas padalijant sklypą Belvederio g. 19 (kadastro Nr. 0101/0060:193) ir nustatant pagrindinius, ir papildomus teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais.

Sprendimas dėl detaliojo plano rengimo pradžios ir planavimo tikslų: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2019 m. spalio 2 d. įsakymas Nr. A30-1960/19(2.1.22E-TD2) „Dėl leidimo inicijuoti Markučių rajono detaliojo plano sprendinių koregavimą sklype Belvederio g. 19“.

Planavimo tikslai: Vilniaus miesto tarybos 2000 m. kovo 15 d. sprendimu Nr. 541 „Dėl Markučių rajono detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto Markučių rajono detaliojo plano (registro Nr. T00057292) Rasų seniūnijoje sprendinių koregavimą teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutarties pagrindu: padalyti sklypą Belvederio g. 19 (kadastro Nr. 0101/0060:193) ir nustatyti pagrindinius ir papildomus teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais.

Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracija.

Planavimo iniciatorius: R.S., B.S.

Plano rengėjas: UAB „Geodezijos linija“ (Perkūnkiemio g. 4A-305, Vilnius, tel. 8 600 22380, el. p. info@geoline.lt).

Informacija teikiama: apie planavimą, darbų programą teikiama planavimo organizatoriaus, plano iniciatoriaus įgalioto atstovo, plano rengėjo patalpose ir Teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt

Sprendinių viešinimas numatomas nuo 2020 m. rugpjūčio 3 d., 10 darbo dienų Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, Vilniaus miesto savivaldybės internetiniame puslapyje bei Rasų seniūnijoje, Žemaitijos g. 9, Vilnius.

Belvederio brėžinys

Pasiūlymus dėl planavimo galima teikti plano rengėjui ir planavimo organizatoriui raštu bei Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt iki sprendinių viešinimo pabaigos viešo svarstymo su visuomene metu.

Planuojama teritorija Vilnius, Belvederio g. 19 (kadastrinis NR. 0101/0060:193)
Dokumento rengimo pagrindas Detaliojo plano koregavimas
Organizatorius Vilniaus miesto sav. administracija
Iniciatorius R.S., B.S.
Rengėjas UAB Geodezijos linija
Kur ir kada galima susipažinti su parengtu teritorijų planavimo dokumentu Perkūnkiemio g. 4A, 502 kab.
Kur ir kada vyks ekspozicija ir viešas aptarimas Sprendinių viešinimas numatomas nuo 2020 m. rugpjūčio 3 d., 10 darbo dienų Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, Vilniaus miesto savivaldybės internetiniame puslapyje bei Rasų seniūnijoje, Žemaitijos g. 9, Vilnius