Rengiamas Markučių rajono detaliojo plano (registro Nr. T00057292) Rasų seniūnijoje sprendinių keitimas apie 1,2 ha teritorijos dalyje

DĖL RENGIAMO MARKUČIŲ RAJONO DETALIOJO PLANO SPRENDINIŲ KEITIMO APIE 1,2 HA TERITORIJOS DALYJE

 

 

Informuojame apie rengiamą „Markučių rajono detaliojo plano (registro Nr. T00057292) Rasų seniūnijoje sprendinių keitimą apie 1,2 ha teritorijos dalyje“ planavimo proceso inicijavimo sutarties pagrindu.

Planuojamos teritorijos plotas: apie 1,2 ha teritorija, į ją patenka žemės sklypas Subačiaus g. 99 (kadastro Nr. 0101/0060:211), Rasų seniūnijoje, Vilniuje.

Planavimo pagrindas: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2019 m. rugsėjo 11 d. įsakymas Nr. A30-1785/19 „Dėl leidimo inicijuoti Markučių rajono detaliojo plano sprendinių keitimą apie 1,2 ha teritorijos dalyje“, planavimo darbų programa, 2019 m. spalio 9 d. Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. A615-78/19.

Planavimo tikslai ir uždaviniai: atlikti Vilniaus miesto tarybos 2000 m. kovo 15 d. sprendimu Nr. 541 „Dėl Markučių rajono detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto Markučių rajono detaliojo plano (registro Nr. T00057292) Rasų seniūnijoje sprendinių keitimą apie 1,2 (vieno ir dviejų dešimtųjų) ha teritorijos dalyje planavimo proceso inicijavimo sutarties pagrindu: pakeisti (nustatyti) sklype Subačiaus g. 99 (kadastro Nr. 0101/0060:211) žemės naudojimo būdą į komercinės paskirties objektų teritorijos ir daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos, kitoje teritorijoje nustatyti sklypų ribas ir plotą, bendrojo naudojimo (miestų, miestelių ir kaimų ar savivaldybių bendrojo naudojimo) teritorijos būdą bei kitus planuojamos teritorijos užstatymui reikalingus teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais (pagal pridedamą miesto plano ištrauką).

Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracija, į/k 181626536, Konstitucijos pr. 3, 09601 Vilnius, www.vilnius.lt, kontaktinis tel. (85) 219 79 13, el. p. [email protected].

Planavimo iniciatorius: UAB „SILA Capital“, į/k 302473179, Jogailos g. 11B, 01116 Vilnius; UAB „Traktus“, į/k 300709474, Savanorių g. 174P, 03153 Vilnius; kontaktinis tel. +370 698 34454.

Projekto rengėjas: UAB „Senojo miesto architektai“, į/k. 125921419, buveinės adresas Maironio g. 11, Vilnius, tel.: (85) 261 11 15. Informaciją teikia projekto vadovė Diana Sabaliauskienė, el. p.: [email protected], Violeta Miciūtė, el. p.: [email protected], tel. (85) 261 11 15.

Teritorijų planavimo dokumento viešinimo procedūrų tvarka: bendra.

Pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento sprendinių galima teikti planavimo organizatoriui raštu ar Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt, TPD Nr. K-VT-13-19-540) per visą detaliojo plano sprendinių keitimo laikotarpį iki susipažinimo su teritorijų planavimo dokumento projektu laikotarpio pabaigos.

Informacija apie galimybę susipažinti su parengtu detaliojo plano sprendinių keitimo projektu, viešo svarstymo datą, laiką ir vietą bus paskelbta atskirai vėliau.