Rengiamas Markučių rajono detaliojo plano (registro Nr. T00057292) Rasų seniūnijoje sprendinių koregavimas sklype (kadastro Nr. 0101/0060:202) Vilnelės g. 19

INFORMACIJA apie rengiamą Markučių rajono detaliojo plano (registro Nr. T00057292) Rasų seniūnijoje sprendinių koregavimą sklype (kadastro Nr. 0101/0060:202) Vilnelės g. 19

 

Planavimo pagrindas: 2018 m. rugsėjo mėn. 13 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo įsakymas Nr. A30-1897/18(2.1.22E-TD2).

Planuojamos teritorijos plotas ir adresas: 0,1163 ha, Vilnelės g. 19, Rasų sen., Vilniaus r. (kadastro Nr. 0101/0060:202).

Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, Vilnius, tel.: 85 211 2616, faks. 85 211 2222, LT-09601, Vilnius.

Planavimo iniciatoriai: fiziniai asmenys.

Projekto rengėjas: UAB „Globalus projektavimas“, į./k. 304397901, Žirgų g. 19, Antežeriai, Vilniaus r., tel.: 8613 06095, el.p. Joana@globalus.lt Projekto vadovė Joana Janulevičienė.

Planavimo tikslai ir uždaviniai: atlikti Vilniaus miesto tarybos 2000 m. kovo 15 d. sprendimu Nr. 541 patvirtinto Markučių rajono detaliojo plano (registro Nr. T00057292) Rasų seniūnijoje sprendinių koregavimą teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutarties pagrindu sklype Vilnelės g. 19 (kadastro Nr. 0101/0060:202), tikslinant naudojimo būdą į vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos, nustatant sodybinio užstatymo tipą ir teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais.

Detaliojo plano koncepcija nerengiama. SPAV nereikalinga.

Susipažinimo su parengtu teritorijų planavimo dokumentu tvarka: susipažinti su parengtais sprendiniais galima nuo 2020-06-02 iki 2020-06-19 imtinai Vilniaus miesto savivaldybės patalpose, Konstitucijos pr. 3, Vilnius, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Rasų seniūnijos patalpose,  Žemaitijos 9, Vilniuje, ir pas projekto rengėją Žirgų g. 19, Antežeriai, Vilniaus r., darbo metu, susitarus telefonu 8613 06095,  ir LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-13-18-555).

Sprendinių_brėžinys

Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai, dėl teritorijų planavimo dokumento plano rengėjui ir iniciatoriui teikiami raštu aukščiau išvardintais kontaktiniais adresais arba  LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt iki 2020-06-19 imtinai.

Pasiūlymus teikusiems asmenims, ne vėliau, kaip per 5 darbo dienas nuo susipažinimo su teritorijų planavimo dokumentu laikotarpio pabaigos atsakoma raštu arba LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt. Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, gali apskųsti Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Vilniaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui, A. Juozapavičiaus g. 9, Vilniuje, per mėnesį nuo jiems išsiųsto laiško gavimo dienos.

Teritorijų planavimo dokumentas rengiamas supaprastinta teritorijų planavimo dokumentų rengimo viešinimo procedūrų tvarka.

 

PV Joana Janulevičienė