Search Icon

Struktūra ir kontaktai

Dažniausiai užduodami klausimai

Pranešti apie problemą mieste

Registracija į darželius ir mokyklas

Gyvenamosios vietos deklaravimas

Dokumento statuso patikrinimas

Rengiamas Markučių rajono detaliojo plano sprendinių keitimas apie 1,2 ha teritorijos dalyje (t.t. sklype Subačiaus g. 99)

INFORMACIJA DĖL MARKUČIŲ RAJONO DETALIOJO PLANO SPRENDINIŲ KEITIMO APIE 1,2 HA TERITORIJOS DALYJE

 

Informuojame apie rengiamą „Markučių rajono detaliojo plano (registro Nr. T00057292) Rasų seniūnijoje sprendinių keitimą apie 1,2 ha teritorijos dalyje“ planavimo proceso inicijavimo sutarties pagrindu.

Planuojamos teritorijos plotas: apie 1,2 ha teritorija, į ją patenka žemės sklypas Subačiaus g. 99 (kadastro Nr. 0101/0060:211), Rasų seniūnijoje, Vilniuje.

Planavimo pagrindas: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2019 m. rugsėjo 11 d. įsakymas Nr. A30-1785/19 „Dėl leidimo inicijuoti Markučių rajono detaliojo plano sprendinių keitimą apie 1,2 ha teritorijos dalyje“, planavimo darbų programa, 2019 m. spalio 9 d. Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. A615-78/19.

Planavimo tikslai ir uždaviniai: atlikti Vilniaus miesto tarybos 2000 m. kovo 15 d. sprendimu Nr. 541 „Dėl Markučių rajono detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto Markučių rajono detaliojo plano (registro Nr. T00057292) Rasų seniūnijoje sprendinių keitimą apie 1,2 (vieno ir dviejų dešimtųjų) ha teritorijos dalyje planavimo proceso inicijavimo sutarties pagrindu: pakeisti (nustatyti) sklype Subačiaus g. 99 (kadastro Nr. 0101/0060:211) žemės naudojimo būdą į komercinės paskirties objektų teritorijos ir daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos, kitoje teritorijoje nustatyti sklypų ribas ir plotą, bendrojo naudojimo (miestų, miestelių ir kaimų ar savivaldybių bendrojo naudojimo) teritorijos būdą bei kitus planuojamos teritorijos užstatymui reikalingus teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais.

Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracija, į/k 181626536, Konstitucijos pr. 3, 09601 Vilnius, www.vilnius.lt, kontaktinis tel. (85) 219 79 13, el. p. benius.bucelis@vilnius.lt.

Planavimo iniciatorius: SILA Capital, UAB, į/k 302473179, Jogailos g. 11B, 01116 Vilnius; UAB „Traktus“, į/k 300709474, Savanorių g. 174P, 03153 Vilnius; kontaktinis tel. +370 698 34454.

Projekto rengėjas: UAB „Senojo miesto architektai“, į/k. 125921419, buveinės adresas Maironio g. 11, Vilnius, tel.: (85) 261 11 15. Informaciją teikia projekto vadovė Diana Sabaliauskienė, el. p.: diana@smartas.lt, Violeta Miciūtė, el. p.: violeta@smartas.lt, tel. (85) 261 11 15.

Teritorijų planavimo dokumento viešinimo procedūrų tvarka: bendra.

Su parengtu detaliojo plano sprendinių keitimo projektu galima susipažinti (vieša ekspozicija) Rasų seniūnijos patalpose (Žemaitijos g. 9, Vilnius) darbo valandomis nuo 2020 m. sausio 30 d. iki 2020 m. vasario 12 d. imtinai, detaliojo plano rengėjo buveinėje nurodytu adresu, Vilniaus miesto savivaldybės tinklalapyje (www.vilnius.lt) bei LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), TPD Nr. K-VT-13-19-540. Informacija teikiama tel. (85) 261 11 15, el. p. violeta@smartas.lt, diana@smartas.lt

Subačiaus99_Sprendiniai:_Brėžinys

Viešas susirinkimas vyks 2020 m. vasario 13 d., 17.00 val., detaliojo plano organizatoriaus – Vilniaus miesto savivaldybės patalpose, Konstitucijos pr. 3, Vilnius, 216 kab.

Pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento sprendinių galima teikti planavimo organizatoriui raštu ar Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt, TPD Nr. K-VT-13-19-540) per visą detaliojo plano sprendinių keitimo laikotarpį iki susipažinimo su teritorijų planavimo dokumento projektu laikotarpio pabaigos.