Rengiamas Markučių rajono detaliojo plano sprendinių koregavimas sklype Žibuoklių g. 17

Informuojame, kad rengiamas Markučių rajono detaliojo plano sprendinių koregavimas sklype Žibuoklių g. 17

 

Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius.

Planavimo iniciatorius: Urtė Kudin, Dmitrij Kudin.

Detaliojo plano koregavimo rengėjas: UAB „Idea Urbana“, į. k. 126206962, buveinės adresas: Sporto g. 10, Vilnius, tel. Nr. (8-5) 211 3331, el. paštas: info@ideaurbana.lt, internetinė svetainė www.ideaurbana.lt . Projekto vadovė – Asta Kariniauskienė, kvalifikacijos atestatas – Nr. ATP2006.

 

Planavimo tikslas ir uždaviniai: atlikti Vilniaus miesto tarybos 2000 m. kovo 15 d. sprendimu Nr. 541 „Dėl Markučių rajono detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto Markučių rajono detaliojo plano (registro Nr. T00057292) Rasų seniūnijoje sprendinių koregavimą teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutarties pagrindu ir padalinti sklypą Žibuoklių g. 17 (kadastro Nr. 0101/0060:80), patikslinti naudojimo būdą į vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos, nustatyti sodybinio užstatymo tipą ir teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais. Detaliojo plano rengimo pagrindas:   Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019-12-03 įsakymas „Dėl leidimo inicijuoti Markučių rajono detaliojo plano sprendinių koregavimą sklype Žibuoklių g. 17“  Nr. A30-2509/19. Detaliojo plano koncepcija nerengiama. SPAV nereikalingas.Detalusis planas rengiamas Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.ltTeritorijų planavimo dokumento Nr. K-VT-13-20-61.

Su parengtu, viešai eksponuojamu, detaliuoju planu galima susipažinti nuo 2020-04-27 iki 2020-05-11 imtinai Rasų seniūnijos „Facebook“ socialiniame tinkle adresu https:// www.facebook.com/Rasu.seniunija/, teritorijų planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje adresu www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-13-20-61), Vilniaus miesto savivaldybės administracijos tinklalapyje (www.vilnius.lt). Informaciją apie detaliojo plano koregavimo sprendinius planavimo rengėjas teikia telefonu (8 5) 211 3331, elektroniniu paštu info@ideaurbana.lt .

Sprendiniai

Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento plano rengėjui ir iniciatoriui teikiami raštu anksčiau nurodytais kontaktiniais adresais arba LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt iki 2020-05-11.

Pasiūlymus teikusiems asmenims, ne vėliau, kai per 5 darbo dienas nuo susipažinimo su teritorijų planavimo dokumentu laikotarpio pabaigos atsakoma raštu arba LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt. Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, gali apskųsti Vilniaus teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Vilniaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui, Vienuolio g. 8, Vilniuje, per mėnesį nuo jiems išsiųsto laiško gavimo dienos.

 

Teritorijų planavimo dokumentas rengiamas supaprastinta teritorijų planavimo dokumentų rengimo viešinimo procedūrų tvarka.