Rengiamas Markučių rajono detaliojo plano sprendinių koregavimas sklype Žibuoklių g. 62 inicijavimo pagrindu

 

Planavimo pagrindas: 2020-10-21 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo įsakymas „Dėl leidimo inicijuoti Markučių rajono detaliojo plano sprendinių koregavimą sklype Žibuoklių g. 62“ Nr. A30-2636/20.

Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, Vilnius, tel. (8 5) 211 2000, el. paštas: savivaldybe@vilnius.lt, interneto svetainė.: www.vilnius.lt

Planavimo iniciatoriai: fiziniai asmenys.

Detaliojo plano koregavimo projekto rengėjas: UAB „Meirista“, Panerių g. 64, Vilnius, tel.: 8699 47231, el.p. meiristauab@gmail.com. Projekto vadovė G. Meidutė.

Planuojama teritorija: žemės sklypas, esantis Žibuoklių g. 62, Rasų seniūnijoje, Vilniuje (kadastro Nr. 0101/0060:194), 0,1153 ha ploto.

Planavimo tikslai ir uždaviniai: pakeisti užstatymo tipą iš sodybinio į laisvo planavimo atsižvelgiant į esamą užstatymo tipą ir nustatyti teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais.

SPAV: nereikalingas.

Tyrimai ir galimybių studijos: neatliekamos.

Koncepcija: nerengiama.

Detaliojo planavimo etapai: parengiamasis, rengimo, baigiamasis. Detalusis planas rengiamas Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt

Teritorijų planavimo dokumento Nr. K-VT-13-21-164.

Detaliojo plano koregavimo sprendiniai bus viešai eksponuojami nuo 2022-01-05 iki 2022-01-20 Rasų seniūnijoje, Vilniaus miesto savivaldybės internetiniame puslapyje www.vilnius.lt , projekto rengėjo patalpose (Panerių g. 64, Vilnius) iš anksto susitarus dėl susitikimo telefonu 869947231 ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt) (TPD Nr. K-VT-13-21-164).

Dėl galiojančių karantino sąlygų, viešas susirinkimas vyks nuotoliniu būdu 2022-01-20 d. 12:00 val. Viešos video konferencijos internetinė prisijungimo nuoroda:

https://us02web.zoom.us/j/87355288104?pwd=MWVJK1JuN0F5OVFhV1dvNWtEZWZ2dz09

Susirinkimo indentifikacinis kodas: 873 5528 8104

Slaptažodis: 00000

Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumentų planavimo organizatoriui teikiami raštu ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt) visą teritorijų planavimo dokumentų rengimo laiką iki viešo svarstymo pabaigos. Pasiūlymus pateikusiems asmenims, planavimo organizatorius motyvuotai atsako raštu ar Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), jei pasiūlymai buvo pateikti šioje sistemoje. Planavimo organizatoriaus atsakymas per 10 darbo dienų nuo atsakymo gavimo dienos gali būti apskųstas atitinkamai teritorijų planavimo valstybinę priežiūrą atliekančiai institucijai.

Pridedama:

  • 2020-10-21 Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo įsakymas Nr. A30-2636/20.
  • Planavimo darbų programa detaliojo planavimo dokumentui koreguoti.
  • Planuojamos teritorijos riba.
  • Pagrindinis brėžinys. Teritorijos tvarkymo ir naudojimo reglamentai.

Nuoroda:

DPK_brezinys

Isakymas_planavimo_darbu_programa_planuojama_teritorija