Rengiamas Pašilaičių komunalinės zonos detaliojo plano sklypų (kadastro Nr. 0101/0015:243 ir Nr. 0101/0015:249) sprendinių koregavimas

DĖL RENGIAMO DETALIOJO PLANO SPRENDINIŲ KOREGAVIMO INICIJAVIMO PAGRINDU

Informuojame, kad rengiamas Pašilaičių komunalinės zonos detaliojo plano sklypų (kadastro Nr. 0101/0015:243 ir Nr. 0101/0015:249) sprendinių koregavimas inicijavimo pagrindu.

Planuojamos teritorijos plotas: 1,7773 ha.

Planavimo pagrindas: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2017 m. spalio 11 d. įsakymas Nr. A30-2786 „Dėl leidimo koreguoti Pašilaičių komunalinės zonos detaliojo plano sklypų (kadastro Nr. 0101/0015:243 ir Nr. 0101/0015:249) sprendinius inicijavimo pagrindu“, 2017 m. spalio 24 d. Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. A72-2051/17(3.1.36.-TD2).

Planavimo tikslai ir uždaviniai: koreguoti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2001 m. gegužės 30 d. sprendimu Nr. 324 „Dėl pritarimo Vilniaus miesto bendrojo plano sprendinių tikslinimui ir Pašilaičių komunalinės zonos teritorijos detaliojo plano sprendinių tvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano (reg. Nr. 835) sklypų (kadastrinis Nr. 0101/0015:243 ir Nr. 0101/0015:249) sprendinius inicijavimo pagrindu, keičiant sklypo naudojimo būdą iš komercinės paskirties objektų teritorijos (K) į daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos naudojimo būdą (G2), performuojant sklypus, nustatant užstatymo reglamentus ir servitutus.

Papildomi planavimo uždaviniai: numatyti funkcinius bei kompozicinius ryšius su gretimomis teritorijomis.

Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracija, į. k. 181626536, adresas Konstitucijos pr. 3, 09601 Vilnius, tinklalapis www.vilnius.lt, kontaktinis tel. (85) 211 2752 (A. Tiškevičienė).

Planavimo iniciatorius: UAB “Rampini turtas“ (į/k 304529993, Bebrų g. 1-3, 08124 Vilnius), UAB „Kaubusta“ (į/k 303018184, Turniškių g. 6, 10104 Vilnius); kontaktinis tel. 8 659 44385, el. p. [email protected]

Detaliojo plano sprendinių koregavimo projekto rengėjas: UAB „Senojo miesto architektai“, į. k. 125921419, buveinės adresas Maironio g. 11, Vilnius, tel.: (85) 261 1115. Informaciją teikia projekto dalies vadovė Violeta Miciūtė, el. p.: [email protected].

Teritorijų planavimo dokumento viešinimo procedūrų tvarka: supaprastinta.

Pasiūlymus dėl detaliojo plano sprendinių koregavimo galima teikti planavimo organizatoriui raštu ar Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt) per visą detaliojo plano sprendinių koregavimo laikotarpį iki susipažinimo su detaliojo plano sprendinių koregavimo projektu laikotarpio pabaigos.

Informacija apie galimybę susipažinti su parengtu detaliojo plano sprendinių koregavimo projektu bus paskelbta atskirai vėliau.