Rengiamas Pilaitės teritorijos šiaurinės dalies detaliojo plano (reg.Nr.555) sprendinių koregavimas

INFORMACIJA APIE TERITORIJŲ PLANAVIMĄ

Rengiamas Pilaitės teritorijos šiaurinės dalies detaliojo plano (reg.Nr.555) sklypų: (kad.Nr.0101/0167:1283, Nr.0101/0167:1286, Nr.0101/0167:1395, Nr.0101/0167:1394, Nr.0101/0167:1392, Nr.0101/0167:1393, Nr.0101/0167:1353, Nr.0101/0167:1276, Nr.0101/0167:1396) sprendinių koregavimas.

Projekto rengimo pagrindas – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas dėl leidimo koreguoti Pilaitės teritorijos šiaurinės dalies detaliojo plano (reg.Nr.555) sklypų(kad.Nr.0101/0167:1283, Nr.0101/0167:1286, Nr.0101/0167:1395, Nr.0101/0167:1394, Nr.0101/0167:1392, Nr.0101/0167:1393, Nr.0101/0167:1353, Nr.0101/0167:1276, Nr.0101/0167:1396) sprendinius proceso inicijavimo pagrindu. 2015m.rugsėjo 18d. Nr. A30-2681

Planavimo iniciatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos miesto plėtros departamentas.

Plano rengėjas: PV arch. Dmitrij Kaidašov, S. Nėries 73-74, Vilniuje, tel. 868574269,

el. p.: architect.dmitrij@gmail.com.

Planavimo tikslas: pakeisti detaliuoju planu nustatytus : komercinį visuomeninį ir infrastruktūros visuomeninį teritorijos žemės naudojimo būdus į vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos žemės naudojimo būdą, nustatyti žemės sklypo užstatymo tankį ir intensyvumą bei kitus teritorijos naudojimo reglamentus, nustatyti susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių ir bendro naudojimo teritorijas. Planuojamą teritoriją sudalyti į atskirus žemės sklypus, nustatyti žemės sklypų ribas ir plotus. Atidalytose dalyse nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą (teritorijos naudojimo būdą, leistiną pastatų aukštį, leistiną užstatymo intensyvumą, leistiną užstatymo tankį, užstatymo tipą).

Planavimo procese koncepcijos rengiamas nebus vykdomas. SPAV procedūros neatliekamos. Susipažinti su motyvais kodėl neatliekamos SPAV procedūros ir teirautis papildomos informacijos apie detalųjį planą prašome projekto rengėjo. Susipažinti su pakoreguotu detaliuoju planu galima Pilaitės seniūnijoje nuo 2018-01-19 iki 2018-02-02 teirautis telefonu 852112965.

Pakoreguotas detalusis planas bus eksponuojamas nuo 2018-01-26 iki 2018-02-01 Pilaitės seniūnijos patalpose ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS). Viešas susirinkimas vyks 2018-02-02 nuo 13 val. iki 14 val. Pilaitės seniūnijos patalpose.

Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento planavimo organizatoriui ir/ar plano rengėjui teikiami raštu arba Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybines priežiūros informacinėje sistemoje visą teritorijų planavimo dokumentų rengimo laiką iki viešo svarstymo pabaigos. Pasiūlymus pateikusiems asmenims planavimo organizatorius motyvuotai atsako raštu arba Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje jeigu pasiūlymai buvo pateikti šioje sistemoje. Planavimo organizatoriaus atsakymas per 10 darbo dienų gali būti apskųstas Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai.

Plano rengėjas:PV arch. Dmitrij Kaidašov, tel. 868574269

Brėžinį žiūrėti čia