Rengiamas Pilaitės teritorijos šiaurinės dalies detaliojo plano sprendinių koregavimas sklype Eitkūnų g. 8, Vilnius

 

Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas ir/ar TPD Nr.: 2000-03-01 d. sprendimu Nr. 528 „Dėl Pilaitės teritorijos šiaurinės dalies detaliojo plano“ patvirtinto detaliojo plano (registro Nr. T00055197)
Planuojamos teritorijos aprašymas: Vilniaus m., Eitkūnų g. 8; kadastro Nr. 0101/0167:4217. Planuojamos teritorijos plotas yra 0,1867 ha.
Dokumento rengimo pagrindas: 2022-05-13 Nr. A30-2051/22 Dėl leidimo koreguoti Pilaitės teritorijos Šiaurinės dalies detaliojo plano sprendinius sklype Eitkūnų g. 8 (kadastro nr. 0101/0167:4217) inicijavimo sutarties pagrindu.
Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, Vilnius, tel.: 852112616, faks.:
852112222.
Planavimo iniciatorius: Juridinis asmuo
Teritorijų planavimo dokumento rengėjas: J. P. IVVP, Jurbarko g. 2-301, Kaunas, tel. 8 699 19914, jovita.paupliene@gmail.com;
Teritorijų planavimo dokumento planavimo tikslai: Nekeičiant pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties ir žemės naudojimo būdo padalinti sklypą į du sklypus; nustatyti teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu.
Kur ir kada galima susipažinti su parengtu teritorijų planavimo dokumentu: Detaliojo plano koregavimo sprendiniai bus viešai eksponuojami nuo 2023-05-11 iki 2023-05-25
– Pilaitės seniūnijos skelbimų lentoje;
– Vilniaus m. savivaldybės internetiniame puslapyje www.vilnius.lt;
– Projekto rengėjos patalpose (Jurbarko g. 2-301, Kaunas) iš anksto susitarus dėl susitikimo telefonu 869919914;
– LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-13-22-540).
Kur ir kada vyks ekspozicija ir viešas aptarimas: Viešas susirinkimas vyks nuotoliniu būdu 2023-05-25 d. 12:00val.
Viešos video konfererncijos internetinė prisijungimo nuoroda:
 https://us04web.zoom.us/j/77542220444?pwd=svYdKJDRqF1v5btwq2iN5LWcsmvaHY.1
Susirinkimo identifikacinis kodas: 775 4222 0444
Informacija apie pasiūlymų teikimo tvarką ir susipažinimo su parengtais teritorijų planavimo dokumentais tvarka (iki kada, kam ir kokiu būdu visuomenės atstovai gali teikti pasiūlymus): Pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumentų planavimo organizatoriui teikiami raštu ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt) visą teritorijų planavimo dokumentų rengimo laiką iki viešo svarstymo pabaigos. Pasiūlymus pateikusiems asmenims, planavimo organizatorius motyvuotai atsako raštu ar Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), jei pasiūlymai buvo pateikti šioje sistemoje.

Nuoroda:

Pagrindinis_DPk

Projekto_AR

Nuoroda pateikti pasiūlymą:

TEIKTI PASIŪLYMĄ