Rengiamas Pilaitės teritorijos šiaurinės dalies detaliojo plano sprendinių koregavimas sklypuose Gelažių g. 4, Gelažių g. 4a ir Gelažių g. 4c

 

Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas ir/ar TPD Nr.: 2000-03-01 d. sprendimu Nr. 528 „Dėl Pilaitės teritorijos šiaurinės dalies detaliojo plano“ patvirtinto detaliojo plano (registro Nr. T00055197)
Planuojamos teritorijos aprašymas: Gelažių g. 4 (kadastro Nr. 0101/0167:4445) yra 0,0678 ha ploto, Gelažių g. 4A (kadastro Nr. 0101/0167:4443) yra 0,0531 ha ploto ir Gelažių g. 4C (kadastro Nr. 0101/0167:4444) yra 0,0746 ha ploto
Dokumento rengimo pagrindas: 2021-12-28 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo įsakymas „Dėl leidimo inicijuoti Pilaitės teritorijos šiaurinės dalies detaliojo plano sprendinių koregavimą sklypuose Gelažių g. 4 (kadastro Nr. 0101/0167:4445), Gelažių g. 4a (kadastro Nr. 0101/0167:4443) ir Gelažių g. 4c (kadastro Nr. 0101/0167:4444)“ Nr. A30-4335/21.
Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, Vilnius, tel. (8 5) 211 2000, el. paštas: savivaldybe@vilnius.lt, interneto svetainė.: www.vilnius.lt
Planavimo iniciatorius: Fiziniai asmenys
Teritorijų planavimo dokumento rengėjas: UAB „Meirista“, į./k. 302509764, Panerių g. 64, Vilnius, tel.: 8699 47231, el.p. meiristauab@gmail.com. Projekto vadovė G. Meidutė
Teritorijų planavimo dokumento planavimo tikslai: nekeičiant žemės sklypų paskirties ir naudojimo būdo nustatyti statybos zoną ir ribas bei teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais
Kur ir kada galima susipažinti su parengtu teritorijų planavimo dokumentu: Detaliojo plano koregavimo sprendiniai bus viešai eksponuojami nuo 2022-06-17 iki 2022-07-05 Pilaitės seniūnijoje, Vilniaus miesto savivaldybės internetiniame puslapyje www.vilnius.lt , projekto rengėjo patalpose (Panerių g. 64, Vilnius) iš anksto susitarus dėl susitikimo telefonu 869947231 ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt) (TPD Nr. K-VT-13-22-54).
Kur ir kada vyks ekspozicija ir viešas aptarimas: Dėl galiojančių karantino sąlygų, viešas susirinkimas vyks nuotoliniu būdu 2022-07-05 d. 12:00 val.

Viešos video konferencijos internetinė prisijungimo nuoroda:

https://us02web.zoom.us/j/89962656000?pwd=Wk1mbmV1NVJXdElPMG1HOGJIdlFwZz09
Susirinkimo indentifikacinis kodas: 899 6265 6000
Slaptažodis: 000000

Pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento sprendinių galima teikti planavimo organizatoriui raštu ar Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje per visą detaliojo plano sprendinių koregavimo laikotarpį iki viešo svarstymo su visuomene susirinkimo pabaigos. Viešo susirinkimo metu pasiūlymus bus galima teikti ir žodžiu.

Nuoroda:
AR_2022-05-03

Sprendiniu_Brezinys_DPK