Rengiamas Savivaldybės administracijos direktorės įsakymo projektas DĖL ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2016-03-24 ĮSAKYMO NR. 30-650 ,,DĖL VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS BENDROJO PLANO KEITIMO PRADŽIOS“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS

Rengiamas Savivaldybės administracijos direktorės įsakymo projektas DĖL ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2016-03-24 ĮSAKYMO NR. 30-650 ,,DĖL VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS BENDROJO PLANO KEITIMO PRADŽIOS“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS

Informacija teikiama ir pasiūlymai priimami Vilniaus miesto savivaldybės Miesto plėtros departamento Plėtros planavimo skyriuje ,

tel. 8(5) 211 2537 el. p. audrone.noskaitiene@vilnius.lt

Projektas -BP keisti/16

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS

DĖL ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2016-03-24 ĮSAKYMO NR. 30-650 ,,DĖL VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS BENDROJO PLANO KEITIMO PRADŽIOS“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS

2016 m.

Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 31 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. rugsėjo 18 d. nutarimu Nr. 1079 patvirtintų Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatų (2013 m. rugsėjo 18 d. nutarimo Nr. 1267 redakcija) 3 punktu:

l a i k a u netekusiu galios Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. kovo 24 d. įsakymą Nr. 30-650 ,,Dėl Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo pradžios“.

Administracijos direktorė