Rengiamas Sklypo Aistmarių g. 19, 21 ir Smalinės g. 60A detaliojo plano sprendinių koregavimą sklype Ilmenos g. 9 (kadastro Nr. 0101/0167:3974)

INFORMACIJA apie INFORMACIJA apie rengiamą Sklypo Aistmarių g. 19, 21 ir Smalinės g. 60A detaliojo plano sprendinių koregavimą sklype Ilmenos g. 9 (kadastro Nr. 0101/0167:3974) inicijavimo pagrindu

 

Planavimo pagrindas: 2018 m. gruodžio 18 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo įsakymas Nr. A30-2900/18(2.1.22E-TD2).

 

Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, Vilnius, tel.: 85 211 2518, LT-09601, Vilnius.

 

Planavimo iniciatorius: Ignas Kindurys.

 

Projekto rengėjas: UAB „Meirista“, į./k. 302509764, Panerių g. 64, Vilnius, tel.: 8699 47231, el.p. grazina@meirista.lt. Projekto vadovė Gražina Meidutė.

 

Planavimo tikslai ir uždaviniai: teritorijų planavimo proceso inicijavimo pagrindu koreguoti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2000 m. spalio 16 d. sprendimu Nr. 97 „Dėl sklypo Aistmarių g. 19, 21 ir Smalinės g. 60A detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto sklypo Aistmarių g. 19, 21 ir Smalinės g. 60A detaliojo plano (registro Nr. T00055674) sklypo Nr. IV dalies, pertvarkytos Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. vasario 11 d. įsakymu Nr. 30-295 „Dėl žemės sklypo Ilmenos g. 5 formavimo ir pertvarkymo projekto tvirtinimo“ patvirtintu žemės sklypo Ilmenos g. 5 formavimo ir pertvarkymo projektu, sprendinius sklype Ilmenos g. 9 (kadastro Nr. 0101/0167:3974) be žemės naudojimo būdo keitimo pakeičiant ir nustatant leistiną pastatų aukštį, sklypo užstatymo tankį, užstatymo intensyvumą, užstatymo zoną ir kitus teritorijos naudojimo reglamentus neviršijant Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrajame plane (registro Nr. T00056038) nustatytų reglamentų.

Susipažinimo su parengtu teritorijų planavimo dokumentu tvarka: susipažinti su parengtais sprendiniais galima nuo 2019-06-14 iki 2019-07-01 imtinai Vilniaus miesto savivaldybės patalpose, Konstitucijos pr. 3, Vilnius, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Pilaitės seniūnijos patalpose,  Vydūno g. 20, Vilniuje, ir pas projekto rengėją Panerių g. 64, Vilniuje, darbo metu, susitarus telefonu 8699 47231,  ir LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-13-19-155).

Detaliojo_plano_sprendiniu_brezinys

Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai, dėl teritorijų planavimo dokumento plano rengėjui ir iniciatoriui teikiami raštu aukščiau išvardintais kontaktiniais adresais arba  LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt iki 2019-07-01 imtinai.

Pasiūlymus teikusiems asmenims, ne vėliau, kaip per 5 darbo dienas nuo susipažinimo su teritorijų planavimo dokumentu laikotarpio pabaigos atsakoma raštu arba LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt. Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, gali apskųsti Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Vilniaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui, per mėnesį nuo jiems išsiųsto laiško gavimo dienos.

 

Teritorijų planavimo dokumentas rengiamas supaprastinta teritorijų planavimo dokumentų rengimo viešinimo procedūrų tvarka.

 

inicijavimo pagrindu

 

Planavimo pagrindas: 2018 m. gruodžio 18 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo įsakymas Nr. A30-2900/18(2.1.22E-TD2).

 

Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, Vilnius, tel.: 85 211 2518, LT-09601, Vilnius.

 

Planavimo iniciatorius: Ignas Kindurys.

 

Projekto rengėjas: UAB „Meirista“, į./k. 302509764, Panerių g. 64, Vilnius, tel.: 8699 47231, el.p. grazina@meirista.lt. Projekto vadovė Gražina Meidutė.

 

Planavimo tikslai ir uždaviniai: teritorijų planavimo proceso inicijavimo pagrindu koreguoti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2000 m. spalio 16 d. sprendimu Nr. 97 „Dėl sklypo Aistmarių g. 19, 21 ir Smalinės g. 60A detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto sklypo Aistmarių g. 19, 21 ir Smalinės g. 60A detaliojo plano (registro Nr. T00055674) sklypo Nr. IV dalies, pertvarkytos Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. vasario 11 d. įsakymu Nr. 30-295 „Dėl žemės sklypo Ilmenos g. 5 formavimo ir pertvarkymo projekto tvirtinimo“ patvirtintu žemės sklypo Ilmenos g. 5 formavimo ir pertvarkymo projektu, sprendinius sklype Ilmenos g. 9 (kadastro Nr. 0101/0167:3974) be žemės naudojimo būdo keitimo pakeičiant ir nustatant leistiną pastatų aukštį, sklypo užstatymo tankį, užstatymo intensyvumą, užstatymo zoną ir kitus teritorijos naudojimo reglamentus neviršijant Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrajame plane (registro Nr. T00056038) nustatytų reglamentų.

 

Susipažinimo su parengtu teritorijų planavimo dokumentu tvarka: susipažinti su parengtais sprendiniais galima nuo 2019-06-14 iki 2019-07-01 imtinai Vilniaus miesto savivaldybės patalpose, Konstitucijos pr. 3, Vilnius, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Pilaitės seniūnijos patalpose,  Vydūno g. 20, Vilniuje, ir pas projekto rengėją Panerių g. 64, Vilniuje, darbo metu, susitarus telefonu 8699 47231,  ir LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-13-19-155).

 

Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai, dėl teritorijų planavimo dokumento plano rengėjui ir iniciatoriui teikiami raštu aukščiau išvardintais kontaktiniais adresais arba  LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt iki 2019-07-01 imtinai.

Pasiūlymus teikusiems asmenims, ne vėliau, kaip per 5 darbo dienas nuo susipažinimo su teritorijų planavimo dokumentu laikotarpio pabaigos atsakoma raštu arba LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt. Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, gali apskųsti Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Vilniaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui, per mėnesį nuo jiems išsiųsto laiško gavimo dienos.

 

Teritorijų planavimo dokumentas rengiamas supaprastinta teritorijų planavimo dokumentų rengimo viešinimo procedūrų tvarka.