Rengiamas Sklypo Algirdo g. 48 detaliojo plano sprendinių keitimas

DĖL RENGIAMO SKLYPO ALGIRDO G. 48 DETALIOJO PLANO SPRENDINIŲ KEITIMO

 

Informuojame apie rengiamą Sklypo Algirdo g. 48 detaliojo plano sprendinių keitimą planavimo proceso inicijavimo sutarties pagrindu.

Planuojama teritorija, plotas: 0,5023 ha ploto žemės sklypas Algirdo g. 48C, kadastriniu Nr. 0101/0056:126, Naujamiesčio seniūnijoje, Vilniuje.

Planavimo pagrindas: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2020 m. kovo 12 d. įsakymas Nr. A30-551/20 „Dėl leidimo keisti sklypo Algirdo g. 48 detaliojo plano sprendinius inicijavimo pagrindu“, planavimo darbų programa, 2020 m. balandžio 8 d. Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. A615-23/20.

Planavimo tikslai ir uždaviniai: keisti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2005 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. 30-2135 ,,Dėl sklypo Algirdo g. 48 detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto žemės sklypo Algirdo g. 48C detaliojo plano sprendinius inicijavimo pagrindu sklype Algirdo g. 48C (kadastro Nr. 0101/0056:126): pakeisti detaliuoju planu nustatytus pramoninės (P2) ir komercinės teritorijos (K1) žemės naudojimo būdus, į daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos naudojimo būdą bei nustatyti privalomą ir papildomą teritorijos naudojimo reglamentus, nepažeidžiant Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendinių.

Papildomi planavimo uždaviniai: numatyti funkcinius bei kompozicinius ryšius su gretimomis teritorijomis, išnagrinėti kvartalo, apriboto Panerių, Algirdo, Šv. Stepono gatvėmis kvartalo struktūrą ir suformuoti optimalią urbanistinę struktūrą.

Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracija, į/k 181626536, Konstitucijos pr. 3, 09601 Vilnius, www.vilnius.lt, kontaktinis tel. (85) 211 2753, el. p. [email protected]

Planavimo iniciatorius: UAB „Lietuvos Eltika“, į/k 121934376, Mindaugo g. 23, 03214 Vilnius, tel. (85) 216 2715, www.eltika.lt.

Projekto rengėjas: UAB „Senojo miesto architektai“, į/k. 125921419, buveinės adresas Maironio g. 11, Vilnius, tel.: (85) 261 11 15. Informaciją teikia projekto vadovė Diana Sabaliauskienė, el. p.: [email protected], Violeta Miciūtė, el. p.: [email protected]

Teritorijų planavimo dokumento viešinimo procedūrų tvarka: bendra.

Su parengtu detaliojo plano sprendinių keitimo projektu galima susipažinti (vieša ekspozicija) Naujamiesčio seniūnijos patalpose (Odminių g. 3, Vilnius) darbo valandomis nuo 2020 m. rugsėjo 23 d. iki 2020 m. spalio 7 d. imtinai, detaliojo plano rengėjo buveinėje nurodytu adresu, Vilniaus miesto savivaldybės tinklalapyje (www.vilnius.lt) bei LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), TPD Nr. K-VT-13-20-175. Informacija teikiama tel. (85) 261 11 15, el. p. [email protected], [email protected]

SMA_Algirdo+48C_Pagrindinis+brezinys-1

Viešas susirinkimas vyks 2020 m. spalio 8 d., 17.00 val. nuotoliniu būdu. Nuoroda į viešo susirinkimo vaizdo transliaciją (ID: 836 0792 9428, slaptažodis: 803284):

https://us02web.zoom.us/j/83607929428?pwd=QmhuTm1LZGpnOTh0Yjk4VzNYS3ZVQT09

Pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento sprendinių galima teikti planavimo organizatoriui raštu ar Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt, TPD Nr. K-VT-13-20-175) per visą detaliojo plano sprendinių keitimo laikotarpį iki susipažinimo su teritorijų planavimo dokumento projektu laikotarpio pabaigos.