Rengiamas sklypo Daniliškių kaime (kadastro Nr. 0101/0161:242) detaliojo plano sprendinių koregavimą sklype (kadastro Nr. 0101/0161:1612)

INFORMACIJA apie rengiamą sklypo Daniliškių kaime (kadastro Nr. 0101/0161:242) detaliojo plano sprendinių koregavimą sklype (kadastro Nr. 0101/0161:1612) 

Planavimo pagrindas: 2019 m. rugsėjo 10 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo įsakymas Nr. A30-1782/19.

 

Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, Vilnius, tel.: 852112616.

 

Planavimo iniciatoriai: fizinis asmuo.

 

Projekto rengėjas: UAB „Meirista“, į./k. 302509764, Panerių g. 64, Vilnius, tel.: 8699 47231, el.p. grazina@meirista.lt. Projekto vadovė Gražina Meidutė.

Planavimo tikslai ir uždaviniai: koreguoti sklypo Daniliškių kaime (kadastro Nr. 0101/0161:242) detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2007 m. rugpjūčio 2 d. įsakymu Nr. 30-1546 „Dėl sklypo Daniliškių kaime (kadastro Nr. 0101/0161:242) detaliojo plano tvirtinimo“ sprendinius sklype (kadastro Nr. 0101/0161:1612) inicijavimo pagrindu: padalyti sklypą į du sklypus, nustatyti teritorijos naudojimo ir tvarkymo reglamentus, pakoreguoti užstatymo zoną ir statybos ribas.

 

Susipažinimo su parengtu teritorijų planavimo dokumentu tvarka: susipažinti su parengtais sprendiniais galima nuo 2020-06-08 iki 2020-06-26 imtinai, pas projekto rengėją Panerių g. 64, Vilniuje, susitarus telefonu 8699 47231, el. paštu: grazina@meirista.lt , LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-13-20-73), Vilniaus miesto savivaldybėje, Konstitucijos pr. 3, Vilnius, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Panerių seniūnijos patalpose,  Žalioji a. 3, Vilniuje, kreipiantis el. paštu: paneriu.seniunija@vilnius.lt

 

Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai, dėl teritorijų planavimo dokumento plano rengėjui ir iniciatoriui teikiami raštu aukščiau išvardintais kontaktiniais adresais arba  LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt iki 2020-06-26.

Daniliskiu_sprendiniu_brezinys_DPK

Pasiūlymus teikusiems asmenims, ne vėliau, kaip per 5 darbo dienas nuo susipažinimo su teritorijų planavimo dokumentu laikotarpio pabaigos atsakoma raštu arba LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt. Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, gali apskųsti Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Vilniaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui, per mėnesį nuo jiems išsiųsto laiško gavimo dienos.

 

Teritorijų planavimo dokumentas rengiamas supaprastinta teritorijų planavimo dokumentų rengimo viešinimo procedūrų tvarka.