Rengiamas sklypo Dariaus ir Girėno g. 107 detaliojo plano (reg. Nr.2733) sprendinių koregavimas

Rengiamas sklypo Dariaus ir Girėno g. 107 detaliojo plano (reg. Nr.2733) sprendinių koregavimas.

Informacija apie koreguojamą detalųjį planą bei galimybę susipažinti su detaliojo plano koregavimo sprendiniais:

Detaliojo plano koregavimo pagrindas: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2015-03-31 įsakymas Nr. 30-949 ”Dėl leidimo įnicijuoti sklypo Dariaus ir Girėno g. 107 detaliojo plano sprendinių koregavimą” ir šiuo įsakymu patvirtinta Planavimo darbų programa detaliojo planavimo dokumentui rengti, 2015 m. gegužės 22 d. Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. A72-683 / 15 (3.1.36-AD4).

Detaliojo plano koregavimo organizatorius: Vilniaus m. savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius.

Detaliojo plano koregavimo iniciatorius: UAB „AIZ“ , į.k.302295901, buveinės adresas Dariaus ir Girėno g.107, Vilnius, UAB „SANCTA ELENA“, į.k.300005071, buveinės adresas Dariaus ir Girėno g.107, Vilnius, KB „Pasirinkimo laisvė“, į.k. 126000275, buveinės adresas Dariaus ir Girėno g.107, Vilnius, atstovaujamos „AIZ“ direktoriaus Vytauto Paškevičiaus.

Detaliojo plano koregavimo rengėjas: UAB „Teritorijų planavimas“, A.Goštauto g. 8 – 213 k., Vilnius, Tel. 8 686 47260, el. p. [email protected]. Projekto vadovė Jurgita Žostautienė (kv. atest. ATP 156).

Detaliojo plano koregavimo tikslas – atlikti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2011m. vasario 18 d. sprendimu Nr.1-2009 patvirtinto sklypo Dariaus ir Girėno g. 107 (kad. Nr.0101/0079:768), Naujininkų seniūnijoje, detaliojo plano (reg. Nr. 2733) sprendinių koregavimą, keičiant (papildant) detaliuoju planu nustatytus sklypo Dariaus ir Girėno g.177 (kad. Nr.0101/0079:1069) sprendinius (padalijant sklypą į atskirus pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijų bei komercinės paskirties objektų teritorijų naudojimo būdo sklypus ir nustatant reikalingus teritorijos naudojimo reglamentus), vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano iki 2015 metų (reg. Nr. 1881) sprendiniais.

Koreguojamo detalaus plano viešinimo procedūrų tvarka – supaprastinta. Su detaliojo plano korektūros projektu visuomenė gali susipažinti nuo 2016 m. sausio 07 d. iki 2016 m. sausio 20 d. (10 darbo dienų) darbo dienomis rengėjo UAB „Teritorijų planavimas“ patalpose (A.Goštauto g. 8-213, Vilniuje, Tel. 8 686 47260), Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Naujininkų seniūnijos skelbimų lentoje (Dariaus ir Girėno g. 11, Vilniuje) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt).

Pasiūlymų dėl detaliojo plano sprendinių korektūros pateikimo tvarka: motyvuoti pasiūlymai pateikiami detaliojo plano korektūros rengėjui raštu (šiame skelbime nurodytu adresu) per visą detaliojo plano sprendinių korektūros rengimo laikotarpį iki viešinimo pabaigos š. m. gruodžio 21 d. Teikiant pasiūlymus, privalu nurodyti vardą, pavardę, adresą ir motyvus, kuriais pagrindžiamas pasiūlymas. Pasiūlymus teikusiems asmenims bus atsakyta raštu per 5 darbo dienas nuo susipažinimo laikotarpio pabaigos.