Rengiamas Sklypo Dariaus ir Girėno g. 82 ir gretimos teritorijos detaliojo plano sprendinių keitimas

Informuojame, kad rengiamas Sklypo Dariaus ir Girėno g. 82 ir gretimos teritorijos detaliojo plano sprendinių keitimas inicijavimo pagrindu

Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius.

Planavimo iniciatorius: UAB „Oro uosto namai“, atstovaujama direktorės Gražinos Stefanovič, adresas Dariaus ir Girėno g. 82, Vilnius, tel. +370 687 94942

Detaliojo plano koregavimo rengėjas: UAB „Idea Urbana“, į. k. 126206962, buveinės adresas: Sporto g. 10, Vilnius, tel. Nr. (8-5) 211 3331, el. paštas: info@ideaurbana.lt, internetinė svetainė www.ideaurbana.lt . Projekto vadovė – Asta Kariniauskienė, kvalifikacijos atestatas – Nr. A2006.

 

Planavimo tikslas ir uždaviniai: planavimo proceso inicijavimo sutarties pagrindu parengti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2016 m. vasario 3 d. sprendimu Nr. 1-323 ,,Dėl sklypo Dariaus ir Girėno g. 82 ir gretimos teritorijos detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto sklypo Dariaus ir Girėno g. 82 ir gretimos teritorijos detaliojo plano (registro Nr. T00078138) sprendinių keitimą: pakeisti sklypo Nr. 1 plotą ir ribas (prie esamo komercinės paskirties objektų teritorijų naudojimo būdo sklypo Dariaus ir Girėno g. 82 (kadastro Nr. 0101/0080:1457) prijungti įsiterpusį valstybinės žemės plotą), suplanuoti susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių, susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų teritorijų naudojimo būdo sklypus ir patikslinti reikalingą teritorijos naudojimo reglamentą vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais. Planuojamos teritorijos plotas apie 0,8 ha. Detaliojo plano rengimo pagrindas: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2020-03-19 įsakymas „Dėl leidimo inicijuoti sklypo Dariaus ir Girėno g. 82 ir gretimos teritorijos detaliojo plano sprendinių keitimą“ Nr. A30-610/20 Detaliojo plano koncepcija nerengiama. SPAV nereikalingas.Detalusis planas rengiamas Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.ltTeritorijų planavimo dokumento Nr. K-VT-13-20-202.

Su parengtu, viešai eksponuojamu, detaliuoju planu galima susipažinti nuo 2020-11-30 iki 2020-12-11 imtinai Naujininkų seniūnijoje, Dariaus ir Girėno g. 11, Vilnius, teritorijų planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje adresu www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-13-20-202), Vilniaus miesto savivaldybės administracijos internetiniame tinklalapyje www.vilnius.lt bei Sporto g. 10, Vilniuje iš anksto susitarus dėl susitikimo telefonu (8 5) 211 3331.

Sprendiniai

Detaliojo plano projektas 2020-12-14, 17 val. bus pristatomas viešajame susirinkime.

Karantino sąlygomis viešas susirinkimas užtikrinamas nuotoliniu būdu. Viešos video konferencijos data 2020-12-14, laikas 17.00 val. Viešos video konferencijos internetinė prisijungimo nuoroda:

https://us04web.zoom.us/j/76293199712?pwd=ZTUrYUZqMXlqYmU2TnZjQlZLTHVIZz09

Susirinkimo identifikacinis kodas: 762 9319 9712

Slaptažodis: 8qhrtK

Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento organizatoriui teikiami raštu arba LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt iki projekto eksponavimo pabaigos 2020-12-11 ir iki viešo susirinkimo ir jo metu, kuris vyks 2020-12-14, 17 val.

Teikiant pasiūlymus privalu nurodyti vardą, pavardę, adresą ir motyvus, kuriais grindžiamas pasiūlymas. Pasiūlymus teikusiems asmenims, ne vėliau, kai per 5 darbo dienas nuo susipažinimo su teritorijų planavimo dokumentu laikotarpio pabaigos ir viešo susirinkimo pabaigos atsakoma raštu arba LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt. Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, gali apskųsti Vilniaus teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Vilniaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui, Vienuolio g. 8, Vilniuje, per mėnesį nuo jiems išsiųsto laiško gavimo dienos.

 

PV Asta Kariniauskienė