Rengiamas sklypo Džiaugsmo g. 105B, Naujosios Vilnios sen., (kad.Nr. 0101/0157:55), detalusis planas

Vadovaujantis 2013 02 06 detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartimi Nr. 042184 rengiamas sklypo kad.Nr.0101/0157:55, Džiaugsmo g. 105B, Vilniaus m. sav., Naujosios Vilnios sen., (kad.Nr. 0101/0157:55), detalusis planas. Planavimo tikslas: pakeisti žemės sklypo pagrindinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio paskirties į kitos paskirties žemę: gyvenamosios teritorijos – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos (G1/G1). Padalyti žemės sklypą į sklypus, nustatyti planuojamos teritorijos naudojimo ir tvarkymo režimą. Nustatyti statybos reglamentus naujai statomiems / rekonstruojamiems statiniams. Detaliojo plano organizatorius: Tadeuš Dovgialo, Liucyna Pachomova Detaliojo plano rengėjas: Paulius Vroblevičius (ind. veiklos Nr. 061672), Algirdo g. 53-4, Vilnius, tel. 869874512. Detaliojo plano ekspozicija: Detalaus plano projektas nuo 2015 04 07 iki 2015 05 07 eksponuojamas Naujosios Vilnios seniūnijos skelbimų lentoje Gerovės g. 1, LT-11201 Vilnius. Viešas projekto aptarimas: įvyks 2015 05 08 10.00 val. Naujosios Vilnios seniūnijos patalpose. Planavimo pasiūlymai: dėl detaliojo plano sprendinių teikiami raštu planavimo organizatoriui ir/ar plano rengėjui iki viešo susirinkimo pabaigos. Planavimo dokumentų sprendinių pasiūlymų apskundimas: Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie aplinkos ministerijos (A. Juozapavičiaus g. 9, Vilnius) per mėnesį nuo jiems išsiųsto laiško (atsakymo į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos