Rengiamas sklypo Džiaugsmo g. 26 (kadastro Nr. 0101/0074:756) detaliojo plano sprendinių koregavimas sklype Džiaugsmo g. 26

Planuojama teritorija 0,1900 ha teritorija Džiaugsmo g. 26, Vilnius, sklypo kad. Nr. 0101/0074:2086          Situacijos+schema
Dokumento rengimo pagrindas Vilniaus miesto sav. administracijos direktoriaus pavaduotojo 2019 m. birželio 11 d. įsakymas Nr. A30-1182/19 „Dėl leidimo inicijuoti sklypo Džiaugsmo g. 26 (kadastro Nr. 0101/0074:756) detaliojo plano sprendinių koregavimą sklype Džiaugsmo g. 26“
Organizatorius Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius
Iniciatorius I. O.
Rengėjas R. Mažeikaitės I. Į. „Mažasis atriumas“, Šv. Mykolo g. 4-4, Vilnius
Kur ir kada galima susipažinti su parengtu teritorijų planavimo dokumentu Darbo dienomis nuo 15-17 val., iš anksto susitarus telefonu
Kur ir kada vyks ekspozicija ir viešas aptarimas Bus informuojama papildomai
Telefono nr. (8 5) 2610011, 8615 69141
Paslaugos gavėjo adresas Vilnius Šv.Mykolo g. 4-4, Vilnius
El. pašto adresas [email protected]