Rengiamas Sklypo Eišiškių pl. 100 ir greta esančios teritorijos (Vilniaus viešojo logistikos parko) detaliojo plano sklypų Nr. 4, Nr. 5, Nr. 6, Nr. 7 sprendinių koregavimas

 

Planuojama teritorija: Sklypo Eišiškių pl. 100 ir greta esančios teritorijos (Vilniaus viešojo logistikos parko) detaliojo plano sklypai Nr. 4, Nr. 5, Nr. 6, Nr. 7

Planavimo pagrindiniai tikslai: Atlikti sklypo Eišiškių pl. 100 ir greta esančios teritorijos (Vilniaus viešojo logistikos parko) detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2011 m. birželio 28 d. sprendimu Nr. 1-117 ,,Dėl sklypo Eišiškių pl. 100 ir greta esančios teritorijos (Vilniaus viešojo logistikos parko) detaliojo plano tvirtinimo“, sklypų Nr. 4, Nr. 5, Nr. 6, Nr. 7 sprendinių koregavimą, keičiant detaliuoju planu nustatytą statinių aukštį nuo žemės paviršiaus ir žemės sklypų naudojimo būdą iš susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų teritorijų į pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijų ir nustatyti papildomus sprendinius (teritorijos naudojimo tipą, automobilių stovėjimo būdą ir pan.) nepažeidžiant Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendinių;
Planavimo pagrindas: VšĮ ,, Geležinkelių logistikos parkas“ 2021-10-21 prašymas ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2021-11-22 įsakymas Nr. A30-3792/21 „Dėl leidimo rengti sklypo Eišiškių pl. 100 ir greta esančios teritorijos (Vilniaus viešojo logistikos parko) detaliojo plano sklypų Nr. 4, Nr. 5, Nr. 6, Nr. 7 sprendinių koregavimą teritorijų planavimo proceso inicijavimo pagrindu“.
Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius, el. paštas: savivaldybe@vilnius.lt, www.vilnius.lt;
kontaktiniai asmenys – Teritorijų planavimo ir plėtros projektų skyriaus L. e. skyriaus vedėjo pareigas Benius Bučelis tel. +37052197913 benius.bucelis@vilnius.lt
Planavimo iniciatorius: VšĮ „Geležinkelių logistikos parkas“, Švitrigailos g. 39, Vilnius;
Detaliojo plano rengėjas: Savivaldybės įmonė „Vilniaus planas“, Lvovo g. 25-102, LT-09320 Vilnius, projekto vadovas Nerijus Siciūnas tel. +37060204667, el. paštas: nerijus.siciunas@vplanas.lt.
Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas: atliekama atranka.
Detaliojo plano koncepcija: rengiama.
Teritorijų planavimo dokumento viešinimo procedūrų tvarka: supaprastinta.
Pasiūlymų teikimo tvarka: Pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento plano organizatoriui, iniciatoriui ir rengėjui teikiami raštu anksčiau nurodytais kontaktiniais adresais arba LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt, TPD Nr. K-VT-13-22-69)
Informacija apie galimybę susipažinti su parengto detaliojo plano sprendiniais, laiką ir vietą bus paskelbta atskirai vėliau.

Nuoroda:

Planuojamos+teritorijos+schema