Rengiamas sklypo Juodajame kelyje 26 ( kad.Nr.4174/0074:2734), detaliojo plano sprendinių koregavimas sklype Juodajame kelyje 26( kadastro Nr. 0101/0074:447)

Planuojama teritorija Rengiamas sklypo Juodajame kelyje 26 ( kad.Nr.4174/0074:2734), detaliojo plano sprendinių koregavimas sklype Juodajame kelyje 26( kadastro Nr. 0101/0074:447)
Dokumento rengimo pagrindas Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos 2020m. rugpjūčio 28 d įsakymas Nr. A30-2125/20 dėl leidimo inicijuoti sklypo ( kadastro nr.0101/0074:2734) Juodajame kelyje 26 detaliojo plano sprendinių koregavimą sklype Juodajame kelyje 26, inicijavimo pagrindu bei suderinta planavimo darbų programa detaliojo planavimo dokumentui rengti.
Organizatorius Vilniaus miesto savivaldybės administracijos
Iniciatorius R. V.
Rengėjas UAB „Statyba Architektūra Urbanistika“, PV. Arch. Dainoras Svetikas. Konstitucijos per. 15-64, Vilnius, tel. 865906845; el.p. [email protected]
Kur ir kada galima susipažinti su parengtu teritorijų planavimo dokumentu su parengtu, viešai eksponuojamu, detaliuoju planu galima susipažinti nuo 2021-03-08 iki 2021-03-26 Naujosios Vilnios seniūnijos patalpose ir teritorijų planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje adresu www.tpdris.lt ( TPD Nr. K-VT-13-20423) ir susisiekus su projekto rengėju darbo metu, susitarus telefonu +370 65906845 ar el.p. [email protected].

PAGRINDINIS+BRĖŽINYS

Kur ir kada vyks ekspozicija ir viešas aptarimas su parengtu, viešai eksponuojamu, detaliuoju planu galima susipažinti nuo 2021-03-08 iki 2021-03-26 Naujosios Vilnios seniūnijos patalpose ir teritorijų planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje adresu www.tpdris.lt ( TPD Nr. K-VT-13-20423) ir susisiekus su projekto rengėju darbo metu, susitarus telefonu +370 65906845 ar el.p. [email protected].

 

Rengiamas sklypo Juodajame kelyje 26 ( kad.Nr.4174/0074:2734), detaliojo
plano sprendinių koregavimas sklype Juodajame kelyje 26( kadastro Nr.
0101/0074:447).
Rengiamas sklypo Juodajame kelyje 26 ( kad.Nr.4174/0074:2734), detaliojo plano
sprendinių koregavimas sklype Juodajame kelyje 26 ( kadastro Nr. 0101/0074:447).
Planavimo pagrindas: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus
pavaduotojos 2020m. rugpjūčio 28 d įsakymas Nr. A30-2125/20 dėl leidimo
inicijuoti sklypo ( kadastro nr.0101/0074:2734) Juodajame kelyje 26 detaliojo plano
sprendinių koregavimą sklype Juodajame kelyje 26, inicijavimo pagrindu bei
suderinta planavimo darbų programa detaliojo planavimo dokumentui rengti.
Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos
direktorius, Konstitucijos per. 3, tel.852112616, LT-09601,Vilnius
Planavimo iniciatorius: R.V.
Plano rengėjas: UAB „Statyba Architektūra Urbanistika“, PV. Arch. Dainoras
Svetikas. Konstitucijos per. 15-64, Vilnius, tel. 865906845; el.p.
[email protected]
Planavimo tikslai ir uždaviniai: Atlikti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos
direktoriaus 2013 m. rugpjūčio 22 d. įsakymu Nr. 30-1871 „Dėl sklypo Juodajame kelyje
26 detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto sklypo Juodajame kelyje 26 ( kadastro
Nr.0101/0074:2734) detaliojo plano (registro Nr. T00069437) koregavimą teritorijų
planavimo proceso inicijavimo sutarties pagrindu sklype Juodajame kelyje 26 ( kadastro
Nr. 0101/0074:447) nustatant pagrindinius ir papildomus teritorijos naudojimo
reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano
sprendiniais.
Detaliojo plano koregavimo procese koncepcija nerengiama. SPAV procedūros
neatliekamos. Susipažinti su motyvais kodėl neatliekamas SPAV procedūros teirautis
papildomos informacijos apie detalųjį planą prašome plano rengėjo.
Detalusis planas rengiamas Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo
ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje
sistemoje www.tpdris.lt. Teritorijų planavimo dokumento -TPD Nr. K-VT-13-20423
Susipažinimo su parengtu teritorijų planavimo dokumentu tvarka:
su parengtu, viešai eksponuojamu, detaliuoju planu galima susipažinti nuo 2021-03-
08 iki 2021-03-26 Naujosios Vilnios seniūnijos patalpose ir teritorijų planavimo
dokumentų rengimo informacinėje sistemoje adresu www.tpdris.lt ( TPD Nr. K-VT-
13-20423) ir susisiekus su projekto rengėju darbo metu, susitarus telefonu +370
65906845 ar el.p. [email protected].
Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai, dėl parengto teritorijų planavimo
dokumento plano rengėjui ir iniciatoriui teikiami raštu aukščiau išvardintais
kontaktiniais adresais arba LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų
planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt
iki 2021-03-26.
Pasiūlymus teikusiems asmenims, ne vėliau, kaip per 5 darbo dienas nuo
susipažinimo su teritorijų planavimo dokumentu laikotarpio pabaigos atsakoma
raštu arba LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo
proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt. Asmenys
gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų
planavimo dokumente, gali apskųsti Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos
inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Vilniaus teritorijų planavimo ir statybos
valstybinės priežiūros skyriui, A. Juozapavičiaus g. 9, Vilniuje, per mėnesį nuo
jiems išsiųsto laiško gavimo dienos.
Teritorijų planavimo dokumentas rengiamas supaprastinta teritorijų planavimo
dokumentų rengimo viešinimo procedūrų tvarka.
PV Dainoras Svetikas