Rengiamas sklypo (kad. Nr. 0101/0162:109) Trakų Vokėje detaliojo plano sprendinių keitimas

 

Planuojama teritorija: apie 2,0 ha

Planavimo pagrindas: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos 2020 m. kovo 10 d. įsakymas Nr. A30-537/20 ”Dėl leidimo inicijuoti  sklypo (kad. Nr. 0101/0162:109) detaliojo plano sprendinių keitimą”, planavimo darbų programa, 2020 m. spalio 21 d. Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. A615-64/20.

Planavimo tikslai: atlikti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2007 m. balandžio 4 d. sprendimu Nr. 1-1608 „Dėl teritorijos prie sklypo (kadastro Nr. 0101/0162:109) Trakų Vokėje detaliojo plano konceptualiosios dalies ir sklypo (kadastro Nr. 0101/0162:109) Trakų Vokėje detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto sklypo (kad. Nr. 0101/0162:109) Trakų Vokėje detaliojo plano (registro Nr. T00054289) sprendinių keitimą: pakeisti sklypų (kadastro Nr. 0101/0162:1884, Nr. 0101/0162:1885, Nr. 0101/0162:1886, Nr. 0101/0162:1887, Nr. 0101/0162:1888, Nr. 0101/0162:1889, Nr. 0101/0162:189:1890, Nr. 0101/0162:1891, Nr. 0101/0162:1894, Nr. 0101/0162:1895) naudojimo būdą iš gyvenamųjų teritorijų, susisiekimo ir inžnerinių tinklų koridorių teritorijų į komercinės paskirties objektų teritorijų, juos sujungti, dalį sklypo (kad. Nr. 0101/0162:1894) prijungti prie sklypo J. Tiškevičiaus g. 22 (kadastro Nr. 0101/0162:1893), suplanuoti du komercinės paskirties  teritorijų naudojimo būdo sklypus ir nustatyti (pakeisti) planuojamam užstatymui reikalingą teritorijos naudojimo reglamentą, vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais.

Planavimo organizatorius: Vilniaus m. savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius, tinklalapis www.vilnius.lt , tel. (8 5) 211 2000, el. p.   savivaldybe@vilnius.lt

Planavimo iniciatorius: Juridiniai asmenys

Projekto rengėjas: Projekto vadovė  Jurgita Žostautienė (kv. atest. A156), tel.: 8 686 47260, el. paštas: jurgita.jaseckaite@gmail.com

Teritorijų planavimo dokumentų viešinimo procedūrų tvarka: bendra

Pasiūlymus dėl detaliojo plano sprendinių keitimo galima teikti planavimo organizatoriui arba rengėjui raštu, aukščiau nurodytais kontaktais,  arba LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt, TPD Nr. K-VT-13-20-593) per visą detaliojo plano sprendinių keitimo laikotarpį iki viešo svarstymo su visuomene susirinkimo pabaigos.

Informaciją apie galimybę susipažinti su parengtu detaliojo plano sprendinių keitimu, viešo svarstymo datą, laiką ir vietą bus paskelbta atskirai.