Rengiamas sklypo (kadastro nr. 0101/0038:240) prie sietyno gatvės detaliojo plano koregavimas inicijavimo pagrindu

 

Planuojamos teritorijos (sklypų) plotas ir adresas: žemės sklypas (kadastro Nr. 0101/0038:240), Karoliniškių seniūnija, Vilnius; plotas: 0,1400 ha.

Planavimo pagrindas: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2021-05-30 d. įsakymas Nr. A30-2347/21d „dėl leidimo koreguoti sklypo (kadastro Nr.0101/0038:240) prie Sietyno gatvės detalųjį planą inicijavimo pagrindu“ ir Planavimo darbų programa detaliojo planavimo dokumentui rengti.

Planavimo tikslai: vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu koreguoti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2011 m. gegužės 25 d. sprendimu Nr. 1-54 „Dėl sklypo (kadastro Nr. 0101/0038:240) prie Sietyno gatvės detaliojo plano sprendinių tvirtinimo“ patvirtinto sklypo (kadastro Nr. 0101/0038:240) prie Sietyno gatvės detaliojo plano (registro Nr. T00058390) sprendinius inicijavimo pagrindu: sujungti detaliajame plane numatytus sklypus Nr. 1 ir Nr. 2 į vieną, sklypo daliai Nr. 1 nustatyti komercinės paskirties objektų teritorijos, sklypo daliai Nr. 2 rekreacinės teritorijos naudojimo būdus ir teritorijos naudojimo reglamentus.

Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (SPAV): nebus atliekamas.

Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius, tel. (85) 2112000, el. p. [email protected], interneto svetainė www.vilnius.lt.

Planavimo iniciatorius: UAB  “ŠEIMOS GYDYTOJAS“, Pylimo g. 9-10,  Vilnius.

Detaliojo plano rengėjas: MB „Archus“, Laisvės pr. 60-1107, Vilnius, įm. kodas 304080819, tel. +37061528588, el. p.: [email protected].

Teritorijų planavimo dokumento viešinimo procedūrų tvarka: bendra.

Su parengtu detaliojo plano sprendinių koregavimo projektu bus galima susipažinti nuo 2022-03-21 iki 2022-04-01 (imtinai) LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt, TPD Nr. K-VT-13-21-499), Vilniaus miesto savivaldybės tinklalapyje (www.vilnius.lt, skiltyje Teritorijų planavimo viešumas(su pagrindiniu brėžiniu) ir MB „Archus“ patalpose, adresu Kęstučio g. 41A, Vilnius, darbo dienomis nuo 8 iki 17 val., iš anksto susiderinus tel. +37061528588. Informaciją teikia projekto vadovas Andrius Bakanovas, tel. +37061528588, el. p.: [email protected]

Parengtas detalusis planas bus viešai eksponuojamas nuo 2022-03-28 iki 2022-04-01 MB „Archus“ patalpose, adresu Kęstučio g. 41A, Vilnius, darbo dienomis nuo 8 iki 17 val., iš anksto susiderinus tel. +37061528588 arba  el.p.: [email protected]

Informacija apie viešą susirinkimą: viešas susirinkimas vyks 2022-04-01 nuo 17 val. iki 18 val. nuotoliniu būdu,

nuoroda prisijungimui prie transliacijos:  https://meet.google.com/euc-rjwg-nre

Pasiūlymus dėl detaliojo plano sprendinių koregavimo galima teikti planavimo organizatoriui raštu adresu Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius ir (ar) el. paštu [email protected] ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-13-21-274) visą susipažinimo su teritorijų planavimo dokumentu laiką iki 2022-04-01 imtinai. Pasiūlymus teikusiems asmenims ne vėliau, kaip per 5 darbo dienas nuo susipažinimo su teritorijų planavimo dokumentu laikotarpio pabaigos atsakoma raštu arba LR teritorijų planavimo dokumento rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje, jeigu pasiūlymai teikti šioje sistemoje. Plano rengėjo ar iniciatoriaus atsakymas per 10 darbo dienų gali būti apskųstas Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos.

Nuoroda:

AR_+SPRENDINIAI+Sietyno+g

Sietyno+g+12++DP+SPRENDINIAI+02-Pagrindinis+brezinys+A3