Rengiamas Sklypo (kadastro nr. 0101/0056:15) Mindaugo g. 23 detaliojo plano sklypų Nr. 2 ir Nr. 3 sprendinių koregavimas

DĖL SKLYPO (KADASTRO NR. 0101/0056:15) MINDAUGO G. 23 DETALIOJO PLANO SKLYPŲ NR. 2 IR NR. 3 SPRENDINIŲ KOREGAVIMO

 

Informuojame apie rengiamą Sklypo (kadastro nr. 0101/0056:15) Mindaugo g. 23 detaliojo plano sklypų Nr. 2 ir Nr. 3 sprendinių koregavimą teritorijų planavimo proceso inicijavimo pagrindu.

Planuojama teritorija, plotas: 0,6504 ha ploto teritorija, kurią sudaro 0,2494 žemės sklypas Algirdo g. 38 (k/Nr. 0101/0056:119) ir 0,371 ha žemės sklypas Mindaugo g. 23 (k/Nr. 0101/0056:120), Naujamiesčio seniūnijoje, Vilniuje.

Planavimo pagrindas: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2021 m. sausio 29 d. įsakymas Nr. A30-342/21 „Dėl leidimo koreguoti sklypo (kadastro Nr. 0101/0056:15) Mindaugo g. 23 detaliojo plano sklypų Nr. 2 ir Nr. 3 sprendinius teritorijų planavimo proceso inicijavimo pagrindu“, planavimo darbų programa, 2021 m. vasario 12 d. Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. A615-11/21.

Planavimo tikslai ir uždaviniai: koreguoti sklypo (kadastro Nr.0101/0056:15) Mindaugo g. 23 detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2005 m. gegužės 20 d. įsakymu Nr. 30-783 „Dėl sklypo (kadastro Nr. 0101/0056:15) Mindaugo g. 23 detaliojo plano ir jo sprendinių tvirtinimo“, sklypų Nr. 2 ir Nr. 3 sprendinius sklypuose Algirdo g. 38 (kadastro Nr. 0101/0056:119) ir Mindaugo g. 23 (kadastro Nr. 0101/0056:120) papildant sklypą Nr. 3, Mindaugo g. 23 (kadastro Nr. 0101/0056:120), daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos naudojimo būdu (G2) ir patikslinant detaliuoju planu nustatytus sklypų Nr. 2 ir Nr. 3 aukščio, tankio, intensyvumo rodiklius, nepažeidžiant Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendinių.

Papildomi planavimo uždaviniai: numatyti funkcinius bei kompozicinius ryšius su gretimomis teritorijomis, suformuoti optimalią urbanistinę struktūrą.

Papildomi reglamentai: susisiekimo komunikacijų išdėstymas servitutų poreikis, pagrindinių ir papildomų reglamentų nustatymas pagal aktualius teisės aktų reikalavimus.

Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracija, Konstitucijos pr. 3, 09601 Vilnius, į/k 181626536, www.vilnius.lt, kontaktinis tel. (85) 211 2753, el. p. karolis.buivydas@vilnius.lt

Planavimo iniciatorius: UAB „Lietuvos Eltika“, į/k 121934376, Mindaugo g. 23, 03214 Vilnius, tel. (85) 216 2715, 8 698 11113.

Projekto rengėjas: UAB „Senojo miesto architektai“, į/k. 125921419, buveinės adresas Maironio g. 11, Vilnius, tel.: (85) 261 11 15. Informaciją teikia projekto vadovė Diana Sabaliauskienė, el. p.: diana@smartas.lt, Violeta Miciūtė, el. p.: violeta@smartas.lt.

Teritorijų planavimo dokumento viešinimo procedūrų tvarka: supaprastinta.

Karantino metu apribojus visuomenės patekimą į savivaldybės ir seniūnijų patalpas, su parengtu detaliojo plano sprendinių koregavimo projektu galima susipažinti (vieša ekspozicija) nuo 2021 m. balandžio 22 d. iki 2021 m. gegužės 5 d. imtinai LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt; TPD Nr. K-VT-13-21-67), Vilniaus miesto savivaldybės tinklalapyje (www.vilnius.lt) ir projekto rengėjo biure, iš anksto susitarus nurodytais projekto rengėjų kontaktais. Informacija teikiama tel. (85) 261 11 15, el. p. violeta@smartas.lt, diana@smartas.lt.

Mindaugo+23pb

Pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento sprendinių galima teikti planavimo organizatoriui raštu ar Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt, TPD Nr. K-VT-13-21-67) per visą detaliojo plano sprendinių koregavimo laikotarpį iki susipažinimo su teritorijų planavimo dokumento projektu laikotarpio pabaigos.