Rengiamas sklypo (kadastro Nr. 0101/0056:15) Mindaugo g. 23 detaliojo plano sklypų Nr. 2 ir Nr. 3 sprendinių koregavimas

Planuojama teritorija 0,6504 ha ploto teritorija, kurią sudaro 0,2494 žemės sklypas Algirdo g. 38 (k/Nr. 0101/0056:119) ir 0,371 ha žemės sklypas Mindaugo g. 23 (k/Nr. 0101/0056:120), Naujamiesčio seniūnijoje, Vilniuje.
Dokumento rengimo pagrindas Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2021 m. sausio 29 d. įsakymas Nr. A30-342/21 „Dėl leidimo koreguoti sklypo (kadastro Nr. 0101/0056:15) Mindaugo g. 23 detaliojo plano sklypų Nr. 2 ir Nr. 3 sprendinius teritorijų planavimo proceso inicijavimo pagrindu“, planavimo darbų programa, 2021 m. vasario 12 d. Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. A615-11/21.
Organizatorius Vilniaus miesto savivaldybės administracija, Konstitucijos pr. 3, Vilnius
Iniciatorius UAB „Lietuvos Eltika“, į/k 121934376, Mindaugo g. 23, Vilnius
Rengėjas UAB „Senojo miesto architektai“, į/k. 125921419, buveinės adresas Maironio g. 11, Vilnius
Kur ir kada galima susipažinti su parengtu teritorijų planavimo dokumentu Informacija apie galimybę susipažinti su parengtu detaliojo plano sprendinių keitimo projektu, viešo svarstymo datą ir laiką ir vietą bus paskelbta atskirai vėliau.
Kur ir kada vyks ekspozicija ir viešas aptarimas Skelbimas
Paslaugos gavėjo adresas
Telefono nr. 867221559
El. pašto adresas violeta@smartas.lt