Rengiamas Sklypo (kadastro Nr. 0101/0075:2304) Juodajame kelyje 71 detaliojo plano sprendinių koregavimas sklype Juodajame kelyje 71

Informuojame, kad rengiamas Sklypo (kadastro Nr. 0101/0075:2304) Juodajame kelyje 71 detaliojo plano sprendinių koregavimas sklype Juodajame kelyje 71 inicijavimo pagrindu

 

 

Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius.

Planavimo iniciatorius: Fiziniai asmenys

Detaliojo plano koregavimo rengėjas: UAB „Idea Urbana“, į. k. 126206962, buveinės adresas: Sporto g. 10, Vilnius, tel. Nr. (8-5) 211 3331, el. paštas: info@ideaurbana.lt, internetinė svetainė www.ideaurbana.lt . Projekto vadovė – Asta Kariniauskienė, kvalifikacijos atestatas – Nr. ATP2006.

 

Planavimo tikslas ir uždaviniai: atlikti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2009 m. rugsėjo 14 d. įsakymu Nr. 30-1567 „Dėl sklypo Juodasis kelias 71 detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto sklypo (kadastro Nr. 0101/0075:2304) Juodajame kelyje 71, Naujosios Vilnios seniūnijoje, detaliojo plano (registro Nr. T00059522) koregavimą: teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutarties pagrindu sklypą Juodajame kelyje 71 (kadastro Nr. 0101/0075:825) sudalinti ir nustatyti pagrindinius ir papildomus teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais. Detaliojo plano rengimo pagrindas:   Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2020-02-12 įsakymas „Dėl leidimo inicijuoti Sklypo (kadastro Nr. 0101/0075:2304) Juodajame kelyje 71 detaliojo plano sprendinių koregavimą sklype Juodajame kelyje 71“ Nr. A30-319/20. Detaliojo plano koncepcija nerengiama. SPAV nereikalingas.Detalusis planas rengiamas Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.ltTeritorijų planavimo dokumento Nr. K-VT-13-20-201.

Su parengtu, viešai eksponuojamu, detaliuoju planu galima susipažinti nuo 2020-08-10 iki 2020-08-21 imtinai Naujosios Vilnios seniūnijos patalpose adresu Gerovės g. 1, LT – 11201, Vilnius, teritorijų planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje adresu www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-13-20-201), Vilniaus miesto savivaldybės administracijos tinklalapyje (www.vilnius.lt), bei Sporto g. 10, Vilniuje iš anksto susitarus dėl susitikimo telefonu (8 5) 211 3331.

Sprendiniai

Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento plano rengėjui ir iniciatoriui teikiami raštu anksčiau nurodytais kontaktiniais adresais arba LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt iki 2020-08-21.

Pasiūlymus teikusiems asmenims, ne vėliau, kaip per 5 darbo dienas nuo susipažinimo su teritorijų planavimo dokumentu laikotarpio pabaigos atsakoma raštu arba LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt. Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, gali apskųsti Vilniaus teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Vilniaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui, Vienuolio g. 8, Vilniuje, per mėnesį nuo jiems išsiųsto laiško gavimo dienos.

 

Teritorijų planavimo dokumentas rengiamas supaprastinta teritorijų planavimo dokumentų rengimo viešinimo procedūrų tvarka.

 

 

 

PV Asta Kariniauskienė