Rengiamas sklypo (kadastro Nr. 0101/0158:511) nemėžio kaime detaliojo plano sprendinių sklype Nr. 1 keitimas inicijavimo sutarties pagrindu

 

Informuojame Jus, kad yra rengiamas sklypo (kadastro Nr. 0101/0158:511) Nemėžio kaime detaliojo plano sprendinių sklype Nr. 1 keitimas inicijavimo sutarties pagrindu
(TPDRIS sistemoje teritorijų planavimo dokumento Nr. K-VT-13-21-465).
Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas: Sklypo (kadastro Nr. 0101/0158:511) Nemėžio kaime detaliojo plano sprendinių sklype Nr. 1 keitimas inicijavimo sutarties pagrindu
Planuojamos teritorijos plotas: apie 2.0629 ha
Planuojamos teritorijos adresas: Estų g. 1 (kadastro Nr. 0101/0158:20) Vilniaus m.
Teritorijos planavimo dokumento rengimo pagrindas: Vilniaus m. savivaldybės administracijos direktoriaus 2021-07-29 įsakymas Nr. A30-2603/21 su planavimo darbų programa ir 2021-07-29 Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. A615-74/21.
Planavimo tikslai ir uždaviniai: keisti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2012 m. rugsėjo 12 d. sprendimu Nr. 1-774 „Dėl sklypo (kadastro Nr. 0101/0158:511) Nemėžio kaime detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano (registro Nr. T00060939) sprendinius sklype Nr. 1 inicijavimo sutarties pagrindu: nekeičiant žemės sklypo Estų g. 1 (kadastro Nr. 0101/0158:20) pagrindinės naudojimo paskirties, padalyti sklypą į du sklypus, nustatyti padalytiems sklypams daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos naudojimo ir komercinės paskirties objektų teritorijos naudojimo būdus, patikslinti bendrojo naudojimo (miestų, miestelių ir kaimų ar savivaldybių bendrojo naudojimo) teritorijos būdo sklypams taikymą, nustatyti teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu.
Papildomi planavimo uždaviniai: numatyti funkcinius bei kompozicinius ryšius su gretimomis teritorijomis
Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (SPAV): nebus atliekamas
Detaliojo plano koncepcija nerengiama.
Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, 09601 Vilnius, tinklalapis www.vilnius.lt, el. p. savivaldybe@vilnius.lt
Planavimo iniciatorius: Juridiniai asmenys
Detaliojo plano keitimo rengėjas: UAB „Geri projektai “, informacija teikiama tel.: 868672572 arba el. paštu: geriprojektai@gmail.com bei raštu adresu: Pamėnkalnio g. 25-12 Vilnius projekto vadovė S. Kazlauskienė
Teritorijų planavimo dokumento viešinimo procedūrų tvarka: bendroji.
Su parengtu detaliojo plano projektu bus galima susipažinti nuo 2021-12-08 iki 2020-12-22 imtinai LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS, kurios internetinės svetainės adresas http://www.tpdris.lt, teritorijų planavimo dokumento Nr. . K-VT-13-21-465), Vilniaus miesto savivaldybės tinklalapyje (www.vilnius.lt, skiltyje Teritorijų planavimo viešumas, Naujosios Vilnios seniūnijos patalpose, skelbimų lentoje (Gerovės g. 1, LT-11201 Vilnius) (su pagrindiniu brėžiniu) ir UAB “Geri projektai” patalpose (Pamėnkalnio g. 25-12, Vilnius) darbo dienomis 9-17 val. iš anksto susiderinus tel.+37068672572 Kontaktinis asmuo T. B. , tel.+37068672572 el. p.: geriprojektai@gmail.com
Parengtas detalusis planas bus viešai eksponuojamas nuo 2021-12-14 iki 2021-12-22 UAB “Geri projektai” patalpose (Pamėnkalnio g. 25-12, Vilnius) darbo dienomis 9-17 val .
Sklypo (kadastro Nr. 0101/0158:511) Nemėžio kaime detaliojo plano sprendinių sklype Nr. 1 keitimo inicijavimo sutarties pagrindu dokumento viešasis svarstymas vyks nuotoliniu būdu:
2021-12-22,17:00 val.
Nuoroda prisijungimui prie transliacijos:
https://us04web.zoom.us/j/78466316048?pwd=TFQxNWhYbEJEZFYreVlmOTg4OFNPZz09
Meeting ID: 784 6631 6048
Passcode: HFw9ta
Pasiūlymus dėl detaliojo plano sprendinių galima teikti planavimo organizatoriui ir rengėjui aukščiau nurodytais adresais raštu ar Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt, TPD Nr. K-VT-13-21-465) iki viešo susirinkimo pabaigos.
Viešo susirinkimo metu pasiūlymus bus galima teikti ir žodžiu. Pasiūlymus teikusiems asmenims ne vėliau, kaip per 10 darbo dienų nuo pasiūlymo gavimo atsakoma raštu arba LR teritorijų planavimo dokumento rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje, jeigu pasiūlymai teikti šioje sistemoje. Planavimo organizatoriaus atsakymas į pateiktus pasiūlymus per 10 darbo dienų gali būti apskųstas Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos.

Nuoroda:

PAGRINDINIS+BRĖŽINYS