Rengiamas Sklypo (kadastro Nr. 0101/0165:711) Kulokiškių kaime detaliojo plano sprendinių koregavimas sklypuose Dirkliškių g. 26, 34 ir 36

Informuojame, kad rengiamas Sklypo (kadastro Nr. 0101/0165:711) Kulokiškių kaime detaliojo plano sprendinių koregavimas sklypuose Dirkliškių g. 26, 34 ir 36 inicijavimo pagrindu.

Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius.

Planavimo iniciatorius: Fiziniai asmenys

Detaliojo plano koregavimo rengėjas: UAB „Idea Urbana“, į. k. 126206962, buveinės adresas: Sporto g. 10, Vilnius, tel. Nr. (8-5) 211 3331, el. paštas: info@ideaurbana.lt, internetinė svetainė www.ideaurbana.lt. Projekto vadovė – Asta Kariniauskienė, kvalifikacijos atestatas – Nr. A2006.

Planavimo tikslas ir uždaviniai: Planavimo proceso inicijavimo sutarties pagrindu atlikti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2010 m. rugsėjo 21 d. įsakymu Nr. 30-1770  „Dėl sklypo Kulokiškių kaime, Vilniuje, detaliojo plano patvirtinimo“ patvirtinto sklypo (kadastro Nr. 0101/0165:711) Kulokiškių kaime, Panerių seniūnijoje, Vilniuje, detaliojo plano (registro Nr. T00060013) sklypo Nr. 10 ir sklypo Nr. 19 dalies, pertvarkytų sklypų (kadastro Nr. 0101/0165:1053, Nr. 0101/0165:1052, Nr. 0101/0165:1047, Nr. 0101/0165:1045 ir Nr. 0101/0165:1046) Ožiakalnio gatvėje formavimo ir pertvarkymo projektu, patvirtintu Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. vasario 11 d. įsakymu Nr. 30-302 „Dėl sklypų (kadastro Nr. 0101/0165:1053, Nr. 0101/0165:1052, Nr. 0101/0165:1047,  Nr. 0101/0165:1045 ir Nr. 0101/0165:1046) Ožiakalnio gatvėje formavimo ir pertvarkymo projekto tvirtinimo“, sprendinių koregavimą: nustatyti (patikslinti) sklypuose Dirkliškių g. 26 (kadastro Nr. 0101/0165:1254), Dirkliškių g. 34 (kadastro Nr. 0101/0165:1250) ir Dirkliškių g. 36 (kadastro Nr. 0101/0165:1249) pagal galiojančius teisės aktus reikalingą teritorijos naudojimo reglamentą vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais.Detaliojo plano rengimo pagrindas: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2020-04-07 įsakymas „Dėl leidimo inicijuoti sklypo (kad. Nr. 0101/0165:711) Kulokiškių kaime detaliojo plano sprendinių koregavimą sklypuose Dirkliškių g. 26, 34, 36“ Nr. A30-758/20. Detaliojo plano koncepcija nerengiama. SPAV nereikalingas.Detalusis planas rengiamas Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.ltTeritorijų planavimo dokumento Nr. K-VT-13-20-533.

Su parengtu, viešai eksponuojamu detaliuoju planu galima susipažinti nuo 2020-11-18 iki 2020-12-01 imtinai Panerių seniūnijoje, Žalioji a. 3, LT-02232, Vilnius, teritorijų planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje adresu www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-13-20-533) bei Sporto g. 10, Vilniuje iš anksto susitarus dėl susitikimo telefonu (8 5) 211 3331.

Sprendiniai

Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento plano rengėjui ir iniciatoriui teikiami raštu anksčiau nurodytais kontaktiniais adresais arba LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt iki 2020-12-01.Pasiūlymus teikusiems asmenims, ne vėliau, kai per 5 darbo dienas nuo susipažinimo su teritorijų planavimo dokumentu laikotarpio pabaigos atsakoma raštu arba LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt. Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, gali apskųsti Vilniaus teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Vilniaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui, A. Vienuolio g. 8, Vilniuje, per mėnesį nuo jiems išsiųsto laiško gavimo dienos.Teritorijų planavimo dokumentas rengiamas supaprastinta teritorijų planavimo dokumentų rengimo viešinimo procedūrų tvarka.