Rengiamas Sklypo (kadastro Nr. 0101/0167:552) Vilkeliškių kaime detaliojo plano sprendinių sklypuose Salotės g. 68 (kadastro Nr. 0101/0167:1355) ir Salotės g. 70 (kadastro Nr. 0101/0167:1368) koregavimas

INFORMACIJA

apie Sklypo (kadastro Nr. 0101/0167:552) Vilkeliškių kaime detaliojo plano sprendinių sklypuose Salotės g. 68 (kadastro Nr. 0101/0167:1355) ir Salotės g. 70 (kadastro Nr. 0101/0167:1368) koregavimą

 

 

 

Planavimo pagrindas: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2019 m. gegužės 16 d. įsakymas Nr. A30-1008/19.

 

Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, 09601 Vilnius, www.vilnius.lt, tel. (8 5)  211 2000.

 

Planavimo iniciatorius: Inga Badikonienė, Gintas Badikonis.

 

Projekto rengėjas: UAB „Regroup projektavimas“, Geležinio Vilko g. 18A-III a., Vilnius, tel. 8 671 85640, www.regroup.lt, el.p. info@regroup.lt.

Projekto vadovas – Tadas Markilevičius.

 

Planavimo tikslai ir uždaviniai: pakeisti nustatytą gyvenamųjų teritorijų naudojimo būdą ir mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos pobūdį į vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos naudojimo būdą, keičiant nustatytus teritorijos naudojimo reglamentus (statybos zoną ir jos ribas, statybos liniją), nustatant vienbučio blokuoto užstatymo tipą ir kitus papildomus suplanuotos teritorijos naudojimo reglamentus neviršijant Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrajame plane (registro Nr. T00056038) nustatytų reglamentų.

 

Susipažinimo su parengtu teritorijų planavimo dokumentu tvarka: susipažinti su parengtais sprendiniais galima nuo 2019-09-10 iki 2019-09-23 imtinai Vilniaus miesto savivaldybės patalpose, Konstitucijos pr. 3, Vilnius, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Pilaitės seniūnijos patalpose, Vydūno g. 20, Vilnius, ir  pas projekto rengėją Geležinio Vilko g. 18A (III a.), Vilnius, darbo metu, bei LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt

Detaliojo plano koregavimo sprendinių vieša ekspozicija vyks nuo 2019-09-10 iki 2019-09-23 imtinai Pilaitės seniūnijos patalpose, Vydūno g. 20, Vilnius, darbo metu.

Pagrindinį brėžinį žiūrėti čia: Pagrindinis brėžinys

 

Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento plano rengėjui ir iniciatoriui teikiami raštu aukščiau išvardintais kontaktiniais adresais arba LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt visa teritorijų planavimo dokumentų rengimo laiką iki susipažinimo pabaigos.

Pasiūlymus teikusiems asmenims, ne vėliau, kaip per 5 darbo dienas nuo susipažinimo su teritorijų planavimo dokumentu laikotarpio pabaigos atsakoma raštu arba LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje, jeigu pasiūlymai teikti šioje sistemoje.

Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, per 10 darbo dienų gali apskųsti teritorijų planavimo valstybinę priežiūrą atliekančiai institucijai.

 

Teritorijų planavimo dokumentas rengiamas supaprastinta teritorijų planavimo dokumentų rengimo viešinimo procedūrų tvarka.