Rengiamas sklypo Kolektyvo g. 8A Vilniuje nedidelių veiklos mastų detaliojo plano sprendinių koregavimas sklype Kolektyvo g. 8C(Kadastro nr. 10101/0017:52)

INFORMUOJAME,

Apie rengiamą sklypo Kolektyvo g. 8C (kadastro Nr. 10101/0017:52), Vilniuje nedidelių veiklos mastų detaliojo plano sprendinių koregavimą

Detaliojo plano rengimo (koregavimo) pagrindas

Teritorijų planavimo proceso iniciavimo sutartis 2018 m. gegužės mėn. 11d., Nr. A615-36/18 (2.15.1.7-TD2), Vilnius, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos įsakymas dėl leidimo koreguoti sklypo Kolektyvo g. 8C nedidelių veiklos mastų detaliojo plano sklypo nr. 1 Kolektyvo g. 8C (Kadastro nr. 10101/0017:52) sprendinius teritorijų planavimo iniciavimo pagrindu 2018 mėn. vasario 27 d., Nr. A30-468, Vilnius

Detaliojo plano koregavimo tikslai:

Koreguoti sklypo Kolektyvo g. 8A nedidelių veiklos mastų detaliojo plano (reg. Nr. T00056119), patvirtinto Vilniaus miesto valdybos 2000 m. rugpjūčio 24 d. sprendimu Nr. 1642V „Dėl sklypo Kolektyvo g. 8A nedidelių veiklos mastų detaliojo plano tvirtinimo“, sklypo Nr. 1 Kolektyvo g. 8C (kadastrinis nr. 0101/0017:52), perdalyto Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2017 m. birželio 20 d. įsakymu nr. A30-1796 „Dėl žemės sklypų Kolektyvo g. 8 ir 8A perdalijimo projekto tvirtinimo“, sprendinius iniciavimo pagrindu, keičiant ir nustatant užstatymo intensyvumą, užstatymo tankį, statinių aukštį ir kitus teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu.

Detaliojo plano koregavimo organizatorius:

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, Vilnius,

Iniciatorius:

fizinis asmuo

Detaliojo plano koregavimo rengėjas:

MB “Erdvės architektūra”, Vytauto 12-11, Klaipėda, tel. 864728728, el. paštas info@erdvesarchitektura.lt, Projekto vadovė A. Krasauskaitė.

Koreguojamo detaliojo plano viešinimo tvarka – supaprastinta.

Detaliojo plano koncepcija nerengiama, SPAV nereikalingas.

Teritorijų planavimo viešumas

Su parengtu detaliojo plano sprendinių koregavimo projektu bus galima susipažinti nuo 2019-08-12 iki 2019-08-26 imtinai regėjo patalpose adresu Vytauto g. 12-11, Klaipėda, darbo dienomis nuo 9 iki 18 val., iš anksto susiderinus tel. +37064728728; Verkių seniūnijos skelbimų lentoje, adresu ‎Kalvarijų g. 156, 08207 Vilnius (su pagrindiniu brėžiniu); Vilniaus miesto savivaldybės tinklalapyje www.vilnius.lt, skiltyse Miesto plėtra, Teritorijų planavimo viešumas (su pagrindiniu brėžiniu); taip pat Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros  informacinėje sistemoje (TPDRIS), http://www.tpdris.lt, teritorijų planavimo dokumento Nr. K-VT-13-18-111. Informaciją teikia architektas Martynas Akulevičius, tel. +37064728728, el. p.: martynas@erdvesarchitektura.lt.

pagrindinis+brezinys

Pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento galima teikti planavimo organizatoriui raštu ir (ar) LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje visą, susipažinimui su rengiamu detaliojo plano koregavimu, skirtą laiką.